Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet på Smultron hösten 2020

Skapad 2020-06-17 13:23 i Junibackens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Trygghet på Smultron hösten 2020

Innehåll

 

Vi har en helt ny grupp på 20 barn (8 gamla och 12 nya) som ska hitta trygghet och samhörighet på sin nya avdelning Smultron.

Barnen kommer från två småbarnsavdelningar på förskolan och ska nu bli en grupp där det kommer att krävas att de lär känna sina nya kompisar på ett så bra sätt som möjligt.

Vi vill att varje barn snabbt ska känna sig trygg när det börjat på Smultron. Då de kommer från olika grupper så kommer vi att fokusera på grupplekar och gemensamma aktiviteter där de kan få känna samhörighet.

Hur gör vi?

Genom att ha tydliga regler, rutiner och dagsschema där barnen kan se vad som händer under dagen hoppas vi uppnå detta. Vi pratar  om och visar detta i mindre grupper för att få detta befäst snabbare. De "gamla" barnen kommer att vara till hjälp att visa och berätta för de nya barnen.

  Exempel på Valkort och Smultrons dagsschema       

 

Vi kommer att observera barnen under lek för att se hur de fungerar tillsammans och vad gruppen behöver för att kunna fungera tillsammans på bästa sätt.

Vi delar upp barnen i mindre grupper under samling och andra aktiviteter till exempel skapande verksamhet.

Vi kommer att tillsammans med barnen komma fram hur våra Trivselregler ska se ut. Vi tar foton på detta så de lättare kan påminnas och påminna varandra under terminen.

Vi kommer också att ta enskilda foton på barnen som kommer att användas i många av de rutiner vi har på Smultron. Valkorten är en av dessa situationer.

Valkorten hjälper barnen att hitta något att leka med samt även hitta nya kompisar. Dessa kommer vi att använda ganska frekvent under den första tiden på Smultron. Vi varierar lekarna under en förmiddag om vi märker att det finns behov.

Vi kommer att ha gemensamma lekar både ute och inne. Vi använder kända lekar men försöker att lägga till nya lekar under terminen. Vi lyssnar på barnens önskemål och idéer och använder dessa för att få dem att känna att de har inflytande i lekarna.

Exempel på en gemensam utelek. "Hur mycket är klockan Herr Lejon?"

Hur blev det?

(Vi utvärderar och uppdaterar under terminens gång för att kunna ändra där det behövs)

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: