Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Join the quest - Friends and foes

Skapad 2020-06-17 13:33 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Engelska SO (år 1-3)
In this chapter we will meet some famous friends and foes. We will talk about how to make friends and what friendship is all about. There will be some singing and there might even be some acting involved...

Innehåll

Språkinlärning:

 •  kunna se nyttan av att kunna ord och uttryck för att lära känna/
  kommunicera med andra
 • kunna regeln för personliga pronomen i subjekts- och objektsform
 • kunna använda ägandeord
 • kunna använda bindeorden and, but, so och because

Muntlig kommunikation:

 • kunna ge exempel på kända vänner och fiender
 • kunna inleda, upprätthålla och avsluta samtal för att lära känna
  andra
 • kunna ge uttryck för egna reaktioner på en läst text

Skriftlig kommunikation:

 • kunna skriva en berättelse efter en skrivram/mall
 • kunna använda digitala verktyg och andra resurser för att hitta
  relevant information och för att skriva olika texter

Kultur, samhälle och litteratur:

 • kunna läsa utdrag ur engelskspråkig barnlitteratur och prata om
  personer och innehåll
 • lära sig om några amerikanska presidenter och FN

Language work

 • Personliga pronomen
 • subjekts- och objektsform
 • ord för ägande
 • bindeord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En SO
Join the quest 5 - friends and foes

Muntlig och skriftlig kommunikation

- kunna ge exempel på kända vänner och fiender - kunna inleda, upprätthålla och avsluta samtal för att lära känna andra - kunna ge uttryck för egna reaktioner på en läst text - kunna skriva en berättelse efter en skrivram/mall - kunna använda digitala verktyg och andra resurser för att hitta - relevant information och för att skriva olika texter
Arbetar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
formulera sig enkelt och BEGRIPLIGT med fraser och meningar.
formulera sig enkelt, RELATIVT TYDLIGT och TILL VISS DEL sammanhängande.
formulera sig enkelt, RELATIVT TYDLIGT och RELATIVT sammanhängande.
uttrycka sig enkelt och BEGRIPLIGT med ord, fraser och meningar.
uttrycka sig enkelt och RELATIVT TYDLIGT med ord, fraser och meningar.
uttrycka sig enkelt och TYDLIGT med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
välja och använda sig av NÅGON strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
välja och använda sig av NÅGRA olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
välja och använda sig av FLERA olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I ENKEL FORM kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
I ENKEL FORM kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
ÖVERSIKTLIGT kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra ENSTAKA ENKLA förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra ENKLA förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra ENKLA förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: