Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 6

Skapad 2020-06-17 13:57 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 6 Fysik Biologi Kemi
Planering i biologi, fysik och kemi.

Innehåll

NO åk 6

I NO använder vi läromedlet Koll på NO. Vi kommer också att jobba med två NTA-teman "Matens kemi" och "Mäta tid".

I år 6 behandlar vi följande områden: 

Fysik
Universum

När du arbetat med det här området ska du kunna:

 • veta vad en stjärnbild är
 • känna till vad en världsbild är och hur den har förändrats genom tiderna
 • kunna förklara hur det bli dag och natt
 • veta vilka planeter som finns i vårt solsystem
 • kunna ge exempel på några himlakroppar i universum
 • kunna berätta om stjärnors utveckling
 • kunna förklara varför vi har olika årstider
 • kunna förklara vad en månad är
 • kunna ge exempel på hur man kunde mäta tiden förr
 • veta vad satelliter är och vad de används till
 • kunna berätta om människans strävan om att komma upp i rymden

Rörelse och kraft

När du arbetat med det här området ska du kunna:

 • förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall
 • ge exempel på krafter som påverkar sig i vardagen
 • förklara gravitationskraft med exempel
 • förklara friktionskraft med exempel
 • förklara centripitalkraft med exempel

Biologi

Anpassningar i naturen

När du arbetat med det här området ska du kunna:

 • hur växter och djur är anpassade till sina miljöer
 • hur djur kan hitta föda
 • hur djur kan klara sig från fiender
 • hur växter kan klara sig från att bli uppätna
 • vad djur gör för att locka till sig en partner
 • hur växter och djur kan göra för att utnyttja eller hjälpa varandra

Befruktning och fortplantning

När du arbetat med det här området ska du kunna:

 • kunna förklara med exempel hur förökning med eller utan hanar och honor går till
 • kunna berätta om skillnaden mellan befruktning utanför kroppen och inne i kroppen
 • veta mer om hur barn blir till
 • kunna ge exempel på hur kroppen förändras under puberteten

 

Kemi

Ämnen runt omkring oss

När du arbetat med det här området ska du kunna:

 • kunna förklara vad en atom och molekyl är
 • veta vad ett grundämne är och ge exempel
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel
 • veta att ämnen har olika egenskaper
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen
 • veta vad människan kan använda olika metaller till
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ut malmer
 • veta varför man återvinner några ämnen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: