Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering - sandrosen

Skapad 2020-06-17 14:51 i Rosendalsskolan Linköping
programmering.
Grundskola 3 Teknik Matematik
Vi kommer under detta läsåret lära oss kring programmering. Vad är programmering? Vilka föremål är programmerade? Hur kan jag programmera?

Innehåll

Målet är att eleverna ska lära sig:

- vad programmering är och vilka föremål som är programmerade.

- olika begrepp som hör till programmering.

- hur man programmerar på ett enkelt sätt.

För att eleverna ska lära sig detta kommer de:

- se avsnitt från programserien "Programmera mera"

- skapa olika program via bland annat appen ScratchJr.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3

Matriser

Ma Tk
Programmering år 3- sandrosen

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Är på väg att nå godtagbara kunskaper
Når godtagbara kunskaper
Når mer än godtagbara kunskaper
Begrepsförmåga
Du förstår inte ord som berör programmeringen.
Du förstår några ord som berör programmeringen.
Du förstår ord som berör programmering och som vi har arbetat med samt kan använda dem i rätt sammanhang.
Du förstår ord som berör programmering, både de vi har arbetat med samt även andra som berör programmering.
Instruktioner
Du kan inte förstå eller konstruera stegvisa instruktioner.
Du kan förstå stegvisa instruktioner men kan inte själv konstruera dem.
Du kan förstå stegvisa instruktioner samt konstruera egna.
Du kan förstå svårare stegvisa instruktioner samt konstruera egna.
Problemlösning
Du kan inte lösa problem med programmering.
Du kan lösa enklare problem med programmering, men du kan inte konstruera något eget.
Du kan lösa enklare problem med programmering. Du kan även konstruera något eget med hjälp av en programmeringsapp. Du kan även söka efter en lättare bugg.
Du kan lösa problem med programmering och konstruera något eget med hjälp av en programmeringsapp. Du kan även söka efter en lättare bugg och komma med förslag på åtgärder.
Styra föremål
Du kan inte styra ett föremål.
Du kan styra ett föremål en kort bit.
Du kan styra ett föremål eller en animerad figur till att göra olika saker.
Du kan styra ett föremål eller en animerad figur till att göra olika saker. Du kan även använda dig av en vilkorssats (if/else).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: