Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4A - kapitel 5 Almanackan, klockan och tidsskillnad

Skapad 2020-06-17 14:52 i Ornäs skola Borlänge
Pedagogiska planering för koll på matematik 4A - kapitel 5 Almanackan, klockan och tidsskillnad.
Grundskola 4 Matematik
I det här kapitlet kommer du att få öva mer på hur du läser och skriver datum och klockslag. Du kommer även att få träna på att jämföra och mäta tid samt beräkna tidsskillnader.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med:

 • hur du avläser och skriver datum
 • att jämföra, uppskatta och mäta tid
 • att omvandla tidsenheter
 • hur du avläser och skriver klockslag
 • att beräkna tidsskillnad

 

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Övningar gruppvis samt enskilt.
 • Övningar på dator.
 • Diskussioner enskilt, i grupp samt helklass.
 • Arbete i Koll på matematik 4A.
 • Riktade insatser vid behov.
 • Begreppslektioner vid enskilda tillfällen samt vid behov.

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och matematiska förmågor muntligt och skriftligt vid det dagliga arbetet samt vid diskussioner enskilt, i grupp och i helklass. 

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper skriftligt vid ett avslutande prov.

 

Ord och begrepp:

år, kvartal, skottår, månad, vecka, dygn, datum
halvtimme, timme, kvart, minut, sekund, tidsenhet, tidsskillnad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: