Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 4

Skapad 2020-06-17 15:27 i Tunets skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

Innehåll

Ur läroplanen

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Undervisningen

Vi kommer att läsa om Bibeln det här läsåret. Vi kommer att lära oss om centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln. Vi kommer att diskutera begreppen religion och livsåskådning. Vi kommer att diskutera olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat. Vi kommer också att prata kring etiska begrepp, till exempel rätt och orätt.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Att du kan redogöra för några grundläggande fakta om Bibelns indelning.
 • Att du kan redogöra för någon av de mest kända berättelserna i Bibeln.
 • Att du kan ge exempel på kopplingen mellan Bibeln och våra högtider.
 • Att du kan resonera kring Bibelns betydelse och påverkan i samhället.
 • Att du kan jämföra religionens påverkan förr och nu i Sverige.
 • Att du kan resonera kring vad det innebär att vara en bra kompis.
 • Att du kan resonera kring rätt och fel i olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: