Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan åk 5 Faktatext

Skapad 2020-06-17 16:38 i Gaddenskolan Fristående Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hur skriver man egentligen en faktatext? Har du någon gång tänkt på varför det blir vulkanutbrott? Eller varför regnbågar finns? Eller varför dinosaurierna försvann? Svar på de här frågorna och mycket mer kan du hitta i förklarande faktatexter. Typiskt för sådana här texter är att de förklarar saker och ting i en logisk ordning. Du kommer att få träna på att läsa och förstå förklarande faktatexter. Du ska även skriva en egen förklarande faktatext som du ska få redovisa muntligt för dina kamrater. Vi tar hjälp av läromedlet Klara Svenskan för att lära oss hur man kan förarbeta, begrepp att använda och struktur att följa för att skriva en välskriven faktatext.

Innehåll

 

Vi kommer att använda läromedlet "Klara Svenskan åk 5 - Tala, läsa, skriva". Du kommer först att öva på de olika momenten innan du börjar förbereda dig inför att skriva en egen faktatext. 

Faktatexten ska innehålla:

-  en passande rubrik

-  inledning 

-  underrubrik/er med text

-  ämnesspecifika ord, tidsord och förklarande ord

-  logisk ordning av innehållet

-  faktaruta

-  bild med bildtext

-   tydlig avslutning

 

Mål:

Jag kan skriva:

 • en förklarande faktatext med inledning, logisk ordning och avslutning.
 • skriva en passande rubrik
 • använda tidsord och förklarande ord och fraser.
 • använda ämnesspecifika ord.
 • samla in och använda viktig fakta

Jag kan också:

 • jämföra olika källor och fundera kring tillförlitligheten
 • ge feedback på andras texter och 
 • förbättra min egen text utifrån andras respons
 • förstärka texten genom att använda passande bilder

 

Uppgifter

 • Skrivuppgift - faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: