👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2020-06-17 17:21 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 Svenska Geografi
I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker om vårt avlånga land. En av frågeställningarna kan vara: Var bor de flesta människorna och varför bor de just där? I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp.

Innehåll

Sverige

Arbetssätt:
Vi kommer att titta på filmer, bl a Geografens testamente, läsa faktatexter och studera kartor. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Du kommer också att få arbeta självständigt bl a genom att skriva och rita om olika områden i Sverige. Du kommer att få göra ett test på Sveriges landskap,städer, sjöar, hav och berg och även få besvara en del frågor som du har lärt dig om Sverige.

Du kommer träna följande förmågor:
Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja vad som är viktigt.
Hantera information. Välja ut information och skapa texter eller berätta.
Kommunicera: Berätta, lyssna och skriva. Använda geografiska ord och begrepp.
Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

Mål:
Du ska
- känna till det svenska natur- och kulturlandskapet. Processen bakom samt dess utmärkande drag och utbredning.
- kunna placera ut några landskap, några stora städer, öar, berg och vatten på kartan.
- känna till och kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
- kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. Ex Norrland, Svealand,  Götaland, norr, öst, väst och söder, barrskog, lövskog, skärgård, fjord, fjäll, tätort, jordbruk, skogsbruk, naturtillgång, klimat och norrsken. 
- kunna lyssna vid genomgångar och vara aktiv i diskussioner.

- ta ut fakta och skriva ett eget arbete om några landskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Sverige

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Namngeografi/Faktakunskaper - landskap
Du känner till placeringen av landskapen i Sverige.
 • Ge  E 6
Du kan namn och läge på färre än hälften utav Sveriges landskap.
Du kan namn och läge på mer än hälften av Sveriges landskap.
Du kan namn och läge på så gott som alla landskap i Sverige.
Namngeografi/faktakunskap - berg, hav, öar och sjöar.
Du tränar fortfarande på namn och läge på det största berget, de två största öarna och de 2 största sjöarna.
Du kan namn och läge på något/några berg, hav, öar och de största sjöarna.
Du kan namn och läge på de flesta berg, hav och öar och stora sjöar.
Kartkunskap 1
Du ska kunna söka geografisk kunskap med hjälp av en kartbok.
 • Ge  E 6
Du har börjat använda kartbokens rutsystem och register med hjälp av en vuxen/kamrat.
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register.
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Och du kan förklara för en kamrat hur det fungerar.
Kartkunskap 2
Du ska kunna läsa av en karta med hjälp av symboler, färger och väderstreck.
Du kan med hjälp av vuxen/kamrat berätta om väderstrecken på kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Du visar att du kan väderstrecken, kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Geografiska begrepp
Du ska ha kännedom om begrepp som landskap, väderstreck, barrskog, lövskog, fjord, skärgård, tätort, jordbruk, skogsbruk,Svealand, Götaland, Norrland, export och import.
 • Ge  E 6
Du kan med viss hjälp av en vuxen förklara geografiska begrepp.
Du kan förklara de flesta geografiska begreppen.
Du kan förklara så gott som alla de geografiska begreppen, samt använda dig av dem i diskussioner.
Allmän kunskap om Sveriges statsskick, befolkning, naturtillgångar och religion
Du ska veta att Sverige är en monarki och att vi lever i en demokrati. Du skall känna till vilka de vanligaste naturtillgångarna är, vad Sverige importerar och exporterar, vilka religioner Sverige har, befolkning och arbetstillfällen i Sverige.
Du tränar fortfarande på den allmänna kunskapen om Sverige
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges statsskick, religion, naturtillgångar, export och import osv.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges statsskick, religion, naturtillgångar, export och import osv och kan dra egna slutsatser i våra diskussioner.
Sveriges naturtyper
Redogöra för våra naturtyper i Sverige och dess kännetecken. Löv och barrskog, sjöar och vattendrag, våtmark, fjäll, kust och hav
Du namnger de olika naturtyperna vi har i Sverige och redogör för vad som kännetecknar dessa på ett enkelt sätt. Det innebär att jag skriver om vilka naturtyper vi har och något om vad som växer däri eller hur naturen ser ut.
Du namnger de olika naturtyperna vi har i Sverige och redogör för vad som kännetecknar dessa på ett utvecklat sätt. Det innebär att jag skriver om vilka naturtyper vi har och något om vad som växer däri och hur naturen ser ut.
Du namnger de olika naturtyperna vi har i Sverige och redogör för vad som kännetecknar dessa på ett välutvecklat sätt. Det innebär att jag skriver om vilka naturtyper vi har och förklarar vad som växer däri och varför dessa växer just där samt hur naturen ser ut.
Namngeografi/Faktakunskaper - städer
Du placerar färre än 12 städer på rätt plats.
Du placerar minst 12 städer på rätt plats.
Du placerar alla städer på rätt plats.
Livsmiljöer
Resonemang om tänkbara orsaker till att de flesta av Sveriges befolkning bor där bor och orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du resonerar om någon tänkbar orsak till att de flesta människor bor i södra delarna av landet. Här kan du exempelvis ange något av följande: närheten till övriga Europa, att det är varmare i söder, att södra Sverige har längre dagar än norra delen. Det kan även vara tillgången på arbete som är fler i södra Sverige.
Du resonerar om några tänkbara orsaker till att de flesta människor bor i södra delarna av landet. Här kan du exempelvis ange något av följande: närheten till övriga Europa, att det är varmare i söder, att södra Sverige har längre dagar än norra delen. Det kan även vara tillgången på arbete som är fler i södra Sverige. Här utvecklar du ditt resonemang kring något av dessa.
Du resonerar om några tänkbara orsaker till att de flesta människor bor i södra delarna av landet. Här kan du exempelvis ange något av följande: närheten till övriga Europa, att det är varmare i söder, att södra Sverige har längre dagar än norra delen. Det kan även vara tillgången på arbete som är fler i södra Sverige. Här utvecklar du ditt resonemang kring några av dessa.