Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenmoln som faller ner...

Skapad 2020-06-17 23:51 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Grundskola F – 3 Bild SO (år 1-3) Svenska Teknik Matematik NO (år 1-3)
Varför tar vattnet aldrig slut på jorden? Varför har man salt på kroppen efter ha badat i havet? Var tar vattnet vägen när man kokar vatten på spisen? Vattnet har olika skepnader (former) men finns på olika sätt runt oss. Vi kommer under detta temat att titta närmare på just vattnet och dess former för att förstå hur de finns runt oss på olika sätt. Vi kommer då också lära oss uppskatta samt mäta olika volymer med enheterna dl samt liter.

Innehåll

Syfte- Varför?

Syftet med undervisningen är att du ska lära dig mer om vattnets former och hur de förändras. Ni vi jobbar med vatten kommer du får lära dig varför vissa saker flyter medan andra sjunker. Även vad blandningar och lösningar  är samt hur vi uppskattar, mäter och jämför volymer. 

Förmågor du kommer att utveckla:

    Begreppsförmågan:

Arbeta med begrepp så som fast, flytande,gas, flyter, sjunker, volym, uppskatta, dl- deciliter, l- liter, avdunstning, kokning,stelning, smältning, kondensering, blandning, lösning, filtrering, genomförande, hypotes, resultat, densitet.

 

  Kommunikativa förmågan:

Utifrån olika undersökningar och uppgifter dokumentera dem med hjälp av bilder och texter.

 

  Informationshanterings förmågan:

Uppskatta, jämföra och mäta olika volymer. Placera ut våra världshav på en karta. Dokumentera i enkla labbrapporter. Bygga båtar.

 

 Analysförmågan:

Sambandet mellan värme samt kyla och vattnets olika former.  Skillnaden mellan blandningar och lösningar.

Vad som flyter och sjunker.

 

 

 

(bilder tagna från UllisEliassons blogg) 

 

Detta kommer vi att göra:

Vi kommer att titta på filmer, skriva samt läsa texter om var vatten finns och dess betydelse samt egenskaper. Vi kommer göra olika experiment med vatten för att uppleva dess egenskaper och olika former (gas, fast och flytande) samt undersöka vad som flyter och sjunker. När vi genomför våra experiment kommer vi att dokumentera våra undersökningar och resultat med hjälp av bilder och texter i enkla labbrapporter. Vi kommer även att utföra olika bilduppgifter kopplat till vattnets egenskaper och olika blandningar och lösningar.

Vi kommer prata om var vatten finns, hur viktig den är och om våra världshav.

Vi kommer även att prata om människan behov av ta sig fram över vatten och då bygga båtar.

I matematiken kommer vi att mäta med olika måttenheter och träna på att omvandla mellan de olika enheterna. Vi kommer att prata om mätandets ide', hur man uppskattar och mäter olika kärls volymer. 

 

 

Detta ska du kunna/ kommer att bedömas:

Se matris.

 

Så här får du visa vad du kan:

Genom att delta i olika diskussioner.

Genom dina dokumentationer.

Genom bedömningsuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Ma Tk Bl SO
Vattenmoln som faller ner

Rubrik 1

Du har ännu inte nått målet
Du har nått målet
Du har nått målet väl
Mäta volymer
Du kan sambandet mellan dl och l
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du vet sambandet men behöver stöd för att omvandla mellan enheterna dl och l.
Du kan omvandla mellan enheterna dl och liter.
Du kan omvandla mellan enheterna cl, dl och liter
Mäta och jämföra volymer
Du kan mäta hur mycket som ryms i olika kärl genom att använda enheterna dl och l.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du behöver stöd för att kunna mäta volymen i olika kärl.
Du kan mäta olika kärls volym och ange svaret med rätt enhet genom att använda dl och liter. Du kan också ange vilken som rymmer mest respektive minst.
Du kan mäta olika kärls volym och ange svaret med rätt enhet genom att använda cl,dl och liter. Du kan ange vilken som rymmer mest respektive minst. Du kan även motivera varför vi använder olika enheter och när.
Uppskatta volymer
Du kan uppskatta hur mycket som ryms i olika kärl genom att använda dig av enheterna deciliter och liter
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan inte uppskatta hur mycket som ryms olika kärl.
Du kan uppskatta hur mycket som ryms i olika kärl och använda enheterna dl och liter.
Du kan uppskatta hur mycket som ryms i olika kärl och använda enheterna cl, dl och liter.
Vattnets former
Du kan ange vattnets olika former och när det sker. (fast-kyla, flytande- värme och gas- hög värme)
 • NO
 • NO  1-3
Du behöver stöd av vuxen och bilder för att beskriva några eller alla vattnets olika former.
Du kan vattnets former och kan beskriva vad som gör att de olika formerna uppstår.
Du kan vattnets former och kan beskriva vad som gör att de olika formerna uppstår. Du använder dig av begreppen som beskriver stegen mellan de olika formerna. (kondensering, avdunstning, kokning, smältning och stelning)
Flyter och sjunker
Du kan beskriva saker som flyter och sjunker.
 • NO
 • NO  1-3
 • NO   3
Du kan inte beskriva vad som flyter och sjunker
Du kan beskriva saker som flyer och sjunker.
Du kan beskriva saker som flyter och sjunker samt beskriva vad det beror på.
Blandningar och lösningar
Du kan beskriva hur blandningar och lösningar av olika ämnen kan lösas genom filtrering och avdunstning.
 • NO  1-3
 • NO   3
Du kan inte beskriva hur blandningar och lösningar mellan olika ämnen kan lösas.
Du kan med hjälp av bilder och stöd beskriva hur blandningar och lösningar av olika ämnen kan lösas (genom filtrering och avdunstning.)
Du kan beskriva hur blandningar och lösningar olika ämnen kan lösas (genom filtrering och avdunstning.)
Undersökningar
Du kan med hjälp av bilder och ord beskriva hur du utfört dina undersökningar samt resultatet. (flyter/sjunker, blandningar och lösningar)
 • NO
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
Du kan inte använda bilder och/ kortare texter för att beskriva hur du utfört undersökningar av t.ex olika föremåls egenskaper att flyta eller sjunka.
Du kan med stöd använda bilder och/ kortare texter för att beskriva hur du utfört undersökningar av t.ex olika föremåls egenskaper att flyta eller sjunka.
Du kan självständigt använda bilder och/ kortare texter för att beskriva hur du utfört undersökningar t.ex av olika föremåls egenskaper att flyta eller sjunka. Du vet vad begreppen hypotes, frågeställning, genomförande och resultat betyder samt används.
Världshaven
Du kan namnge våra världshav.
Du kan inga eller några av våra världshav. Du är osäker på var de ska placeras ut på kartan.
Du kan med stöd namnge våra världshav (placera ut haven på en karta)
Du kan självständigt namnge haven och placera ut haven på en karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: