👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-06-18 06:45 i Almtunaskolan Uppsala
Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Vi tar oss tillbaka till en krigisk tid då vårt lilla land var större än någonsin. Hur och varför lyckades vi med det? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

Efter detta arbete ska du kunna:
Berätta om grundläggande förändringar som skedde i Sverige under Stormaktstiden. 
Diskutera hur och varför levnadsvillkoren förändrades sedan medeltiden. 
Redogöra för några svenska kungar, drottningar och andra viktiga personer - t.ex. Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII samt drottning Kristina. 
Förklara hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden. 
Berätta om häxprocesserna och gruvnäringen i Sverige.
Förklara begrepp tillhörande området - Stormaktstiden, legoknekt, ämbetsverk, ämbetsman, officerare, koppar, tull, abdikera, envälde, förmyndarregering, snapphanar, katekes, häxa, soldattorp, husförhör, krigsmakt.

För att nå målen ska du under detta arbete få:
Se på filmer (som vi sedan bearbetar och diskuterar tillsammans).
Läsa i läroboken och arbeta med tillhörande uppgifter (enskilt, par, helklass). 
 Arbeta med olika begrepp som används inom arbetsområdet. 
Använda dig av GleerupsOnline och quizfunktionen.
Lära dig tänka källkritiskt med hjälp av olika övningar.

Såhär kommer jag att bedöma dig:
Din förmåga att vara delaktig i samtal och diskussioner .
Ditt kritiska förhållningssätt - din förmåga att söka och värdera information.
 Din förmåga att göra jämförelser mellan olika källor.
Din begreppskunskap. 
Din förmåga att göra jämförelser mellan livet idag och livet under Stormaktstiden. 
Det du visar på det avslutande, individuella testet.

Uppgifter

 • Elevspel - Stormaktstiden

 • Utbildning idag och på 1600-talet

 • Den stora häxjakten

 • Den stora häxjakten

 • Elevspel - Stormaktstiden

 • Den stora häxjakten

 • Begreppsläxa - Stormaktstiden

 • Soldatliv

 • Vasamuséet

 • Vasamuséet

 • Resor under stormaktstiden

 • Resor under stormaktstiden

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

E
C
A
Tidsperioder
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Spår av historien
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.