Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans SKA O,U&L: Naturvetenskap,teknik och matematik

Skapad 2020-06-18 07:29 i Myrans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Naturvetenskap,teknik,matematik

Innehåll

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Ta tillvara barnens nyfikenhet och intressen för att stimulera deras kunskap inom naturvetenskap.

Ge barnen förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Att barnen praktiskt får använda teknik och digitala verktyg i utbildningen för att utveckla en grundläggande kunskap och ett kritiskt förhållningssätt.

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Varför ska vi arbeta med detta?

För att väcka barnens nyfikenhet och utforskande inom naturvetenskap och hållbar utveckling.

För att utveckla barnens förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik och digitala verktyg fungerar.

Förskolan ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för matematik.

Hur arbetar vi?

Vi planerar utbildningen inom naturvetenskap  utifrån barnens intressen och nyfikenhet. Utforskar inom ämnen som växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Barnen får praktiskt delta i arbetet kring hållbar utveckling, genom källsortering, miljöfrågor och filmer med miljötema.

Vi erbjuder barnen möjligheter att utforska teknik genom användande av Blue Bot och andra digitala verktyg.

Fortsätta stimulera och utmana barnen i deras matematiska utveckling.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: