Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa åk 5

Skapad 2020-06-18 10:30 i Skulltorps skola Partille
Grundsärskola 5 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Utifrån geografens testamente kommer vi att arbeta med Europa

Innehåll

Det här ska du få lära dig:

- Kartans färger och några tecken

-  Läsa av väderstreck på en kompass 

- Fakta om några länder i Europa: var de ligger och hur det är att leva i det landet. Vilka naturresurser har landet? Hur påverkas man av klimatet? Vilka för och nackdelar finns det med att bo i landet? 

- Centrala ord/begrepp: halvö, kust, udde, vik, klimat, jordskorpa, vulkan, bergskedja,  longitud, latitud, naturresurs

Så här ska vi jobba:

Vi utgår från serien "Geografens testamente Europa" . Vi problematiserar och söker orsaker och samband; varför ser det ut som det gör på ett visst ställe?  Hur samspelar människa och natur? Det är svårt för elever att göra fältstudier annat än i sitt absoluta närområde – men med Geografens Testamente får de följa med på en fältstudieresa genom Europa. 

Vi samtalar om de olika länder som Mortensen och Esmé reser till och för in resan på en Europakarta i klassrummet. Vi färglägger kartan och lär oss samtidigt om kartans olika färgkoder och tecken.

Du skriver faktatext om ett av länderna. I texten ska följande vara med: 

- karta på landet med viktiga vatten, städer, berg och grannländer

- landets naturresurser

- landets klimat (och ev hur det påverkar människorna som bor där)

Valbart: 

- kända personer från landet (artister, författare, politiker, idrottare...)

- mat

- platser

- annat....

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  SO  1-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
  SO  E 6
 • I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda kartor och andra källor på ett delvis fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  C 6
 • I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge enkla och delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  C 6
 • Eleven kan använda kartor och andra källor på ett väl fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  A 6
 • I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge välutvecklade och väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  A 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
  Sv  C 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
  Sv  A 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: