Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 6

Skapad 2020-06-18 10:46 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
I ämnet Hem- och konsumentkunskap ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra. Du kan även i matrisen se vilka kunskapskraven är i ämnet och göra en uppskattning av din egen förmåga i de olika momenten. Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Innehåll

 

Syfte/läroplanens mål

 

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska du sammanfattningsvis utveckla följande förmågor:

 

·         Förmåga 1: Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang

 

·         Förmåga 2: Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.

 

·         Förmåga 3: Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

 

 

 

Mål för eleven

 

Efter avslutad hem- och konsumentkunskapskurs ska du:

 

 • kunna följa ett recept för att kunna baka samt tillaga enkla rätter.
 • veta vad de olika begreppen som förekommer i recepten samt i köket betyder.
 • kunna genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, som till exempel diskning, rengöring av kök, hantera handdukar/trasor.
 • kunna använda redskapen i köket på ett säkert sätt.
 • kunna bedöma din egen arbetsinsats och komma med förslag på förbättringar.
 • kunna resonera kring måltidsordningen, och vikten av att äta regelbundet hela dagen.
 • kunna reflektera kring de olika byggstenarna i frukost och mellanmål samt kunna grundprincipen kring tallriksmodell samt matcirkel.
 • veta vad jämförpris är och vad du kan ha för nytta av det.
 • kunna resonera kring konsumtion och din egen ekonomi.
 • veta skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.

 

 

 

Detta gör vi på lektionerna

 

I undervisningen kommer vi laga enklare recept för att lära oss olika metoder för matlagning och bakning. Vi kommer även träna på hur de kan läsas och följas samt vanliga begrepp och ord för matlagning och bakning. Vi kommer gå igenom hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel. Gå igenom tallriksmodellen och matcirkeln. Vi kommer att titta på filmer om inom ämnet, både miljö och hälsa. 

 

Vi kommer även att gå igenom skillnaden mellan reklam och konsumentinformation och hur vi påverkas av reklam. Vi tittar även igenom olika miljömärken & symboler och pratar om var de finns samt deras betydelse för oss som konsumenter. Därtill diskuterar vi hur placeringen av varor i en livsmedelsbutik påverkar oss, samt går vi igenom olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.

 

 

 

Bedömning

 

Detta kommer bedömas

 

Din förmåga att...

 

 • Planera, organisera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter i köket,
 • följa recept och instruktioner,
 • använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och fungerande sätt,
 • motivera dina val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö, skriftligt och/eller muntligt,
 • bedöma din arbetsprocess och resultat, skriftligt och/eller muntligt, 
 • planera varierade och balanserade måltider,
 • resonera gällande reklam och konsumentinformation, 
 • känna igen olika miljömärkningar och dess betydelse samt förstår hur återvinning fungerar.

 

Hur ska det bedömas?

 

Bedömning sker fortlöpande av mig som lärare och med utgångspunkt i ditt deltagande i det praktiska arbetet, samt utifrån ditt resonemang kring begrepp som har med ämnet att göra. Detta sker när du arbetar enskilt, i grupp, praktiskt och teoretiskt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 6

Hem- och konsumentkunskap

Godtagbara kunskaper Nivå 1
E
Mer än godtagbara kunskaper Nivå 2
C
Mer än godtagbara kunskaper Nivå 3
A
Du..
tillagar enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med…
 • Hkk  E 6
viss anpassning till aktivitetens krav
relativt god anpassning till aktivitetens krav
god anpassning till aktivitetens krav
Du..
använder metoder, livsmedel och redskap i arbetet på ett…
 • Hkk  E 6
i huvudsak fungerande och säkert sätt
relativt väl fungerande och säkert sätt
väl fungerande och säkert sätt
Du..
ger omdömen om arbetsprocessen och resultatet som är…
 • Hkk  E 6
enkla
utvecklande
välutvecklade
Du..
för resonemang om varierade och balanserade måltider som är...
 • Hkk  E 6
enkla
utvecklade
välutvecklade
Du..
för resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan som är…
 • Hkk  E 6
enkla
utvecklade
välutvecklade
Du..
för resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation som är…
 • Hkk  E 6
enkla
utvecklade
välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: