Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska -förstå tal och att uttrycka sig

Skapad 2020-06-18 11:12 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Engelska kunskapskrav åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Engelska
Engelska åk 6 Eleverna kommer utveckla sin förmåga att förstå och uttrycka sig på engelska med fokus på ord och uttryck.

Innehåll

 

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 • använda språkliga strategier för att förstå andra och göra dig förstådd

 • anpassa språket efter olika sammanhang

 • reflektera

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
Vi kommer att jobba under ht-20

 

Begreppslista: 

Vi kommer att jobba med områden som: Grammatik,Skriva,Läsförståelse,Hörförståelse och Tala

 

 

 

 • Syfte
 •  EnSyfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 •  EnSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  EnSyfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 •  EnSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 •  EnSyfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Centralt innehåll
 •  En  4-6Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 •  En  4-6Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 •  En  4-6Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 •  En  4-6Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar

 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 •  En  4-6Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 •  En  4-6Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 •  En  4-6Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 •  En  4-6Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
 

Matriser

En
Engelska kunskapskrav åk 4-6

på väg mot kunskapskrav
E
C
A
Läsförståelse
Elevens förmåga att förstå skriven engelska
 • En  E 6
 • En  C 6
på väg mot kunskapskrav
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet, och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du kan använda dig av någon strategi för läsning.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett tillfredsställande resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett gott resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Muntligt
Tala och samtala Elevens förmåga att uttrycka sig i tal och samtal
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
på väg mot kunskapskrav
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda dig av någon strategi för att lösa språkliga problem.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar. Du kan också välja och använda dig av några olika strategier för att lösa språkliga problem.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med ord fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I samtal använder du dig av flera olika strategier för att lösa språkliga problem.
Skriftligt
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i skrift
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
på väg mot kunskapskrav
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med ord fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
Lyssna och förstå
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
på väg mot kunskapskrav
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet, och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett tillfredsställande resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett gott resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: