Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO-kemi

Skapad 2020-06-18 11:39 i Skulltorps skola Partille
Grundsärskola 5 – 9 Naturorienterande ämnen
Kemi handlar om ämnen och material vi har runt omkring oss, hur de är uppbyggda och hur de påverkar varandra. Alla föremål är kemi, oavsett om föremålen är tillverkade eller förekommer naturligt. Du är också kemi.Kemi handlar även om att beskriva ämnens olika egenskaper till exempel lukt, färg, kokpunkt, om ämnet leder ström och värme, vattenlöslighet m.m. Kemi handlar om vad som händer när ämnen blandas och reagerar med varandra samt bildar nya ämnen.

Innehåll

Kursplanens syfte

Centralt innehåll

Så här kommer vi att arbeta

 • Lära oss om olika ämnen och material, vilka egenskaper de har. Eleverna ska få prova på att undersöka och sortera olika material som finns runtomkring oss.
 • Se korta filmer om olika material.
 • Lära oss vad lösningar och blandningar är.
 • Läsa och prata om hur människan har använt och utvecklat nya material.
 • Lära oss om vad kemister arbetar med.
 • Lära oss om vanliga kemikalier som kan finnas i hemmet och samhället. Hur de används och hanteras, deras påverkan på hälsa och miljö samt deras varningssymboler.
 • Lyssna, läsa och prata om naturvetenskapliga upptäckter genom historien.
 • Genomföra experiment och där få prova på att ställa hypoteser.

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper genom;

 • samtal och diskussioner i både helklass och mindre grupper
 • redovisa dina svar på arbetsuppgifter
 • experiment
 • ställa hypoteser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsmedel, kosmetika och färger. Hur de används och hanteras på ett säkert sätt samt hur de påverkar hälsa och miljö.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • .
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: