Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test Exempel MALL planering

Skapad 2020-06-18 15:00 i Gylle förskola Borlänge
Förskola
Test för en ny planeringsmall - Fortsätta att arbeta fram för området :)

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

 I förskolans läroplan står att barnen ska få kunskap om de digitala verktygen

samt kunna använda dem och få en viss förståelse för dessa.

Barnen är intresserade av teknik.

De använder olika digitala verktyg och samtalar om olika spel på datorn, Ipaden, och telefonen.

Barnen leker robotar och att de är robotar.

Barnens tankar om programmering/ robotar:

 • Robotar kan bära tunga saker.
 • De kan styras med fjärrkontroll.
 • Robotar kan gå.
 • De kan dansa.
 • Man kan ladda dem
 • Man ska säga vad dom ska göra sen gör dom det.

Hjälpfrågor: 

Samlad beskrivning av nuläget. 

Var befinner barngruppen sig i förhållande till våra fokusområden/lokala mål/styrkort? 

Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?

 

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Hur ser det ut, vad händer i verksamheten när målet är nått? Vilka av läroplanens mål är kopplade till

temat?

Enligt läroplanen skall barnen möta problemlösning och omsätta ideer.

Barnen skall kunna använda och förstå digitala verktyg och medier.

Barnen ska få ett kritiskt och ett ansvarsfullt förhållningssätt.

Barnen ska få kännedom om digitaliseringens påverkan på samhället.

 

Temat vänder sig till barn i åldrarna 4-6 år. När målet är nått har barnen fått en förståelse för

 • begreppsuppfattning
 • matematik
 • känsla för läge och riktning
 • möjlighet att föra och följa ett resonemang
 • robotar och provat på enkel teknik med blue-bot robotar

  

 

Hur gör vi?

Vi kommer under en period på vårterminen att arbeta med programmering med de äldre barnen.

Barnen delas i mindre grupper tillsammans med en pedagog.

Barnen görs delaktiga vid samtal, reflektioner och barnens egna ideer tas tillvara.

Vi samtalar om robotar. Tittar på bilder, filmer, dansar som robotar, ritar, målar och bygger robotar.

Barnen får i uppdrag att klä en robot med hjälp av bilder på kläder som de klipper ut.

Vi diskuterar i vilken ordning roboten skall klä sig.

Barnen får rita mönster som sedan skall användas till att göra ett armband eller halsband.

Vi bygger en musikmaskin, varje grundfärg representerar ett instrument, varje legokloss en takt.

Arbeta med pilar och riktnings lägen.

Använda alfabetskartan till att lära sig bokstäverna och programmera blue- boten till att skriva sina namn.

Använda korten för olika rimord.

 

Vi dokumenterar i unikum i barnens lärloggar med skapande och bilder i Ipaden.

Hjälpfrågor:

Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?

Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektioner.

Hur och vad dokumenterar vi i processen?

 

Hur blev det? 

Hjälpfrågor: 

Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: