Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Häsängens Förskola 20-21 SKA O,U&L Trygghet och social utveckling

Skapad 2020-06-22 08:38 i Häsängens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Trygghet och social utveckling

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 

- sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

- självständighet och tillit till sin egna förmåga,

- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

- förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera  och ge uttryck för egna uppfattningar.


 

Varför ska vi arbeta med detta?

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

 

Hur arbetar vi?

- respektera barnens olikheter och förmågor och att det är ok att tycka olika. Vi kan uttrycka oss på olika sätt men alla är lika bra och lika mycket värda. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra men även att respektera ett nej om man inte vill. Vi arbetar på olika sätt med konfliktlösning utifrån enskilda barn och barngruppens behov.

- alla pedagoger har ett medvetet förhållningssätt i enlighet med ICDP. Vi lägger stort fokus på hur man är en bra kamrat genom olika samspelsaktiviteter och stöttar barn med behov i olika situationer. Vi erbjuder bildstöd och tecken för barn med begränsad möjlighet till kommunikation.

- erbjuda olika aktiviteter i en spännande miljö där anpassat material finns synligt och fångar barnens nyfikenhet till lek och lärande.

- barn och pedagoger tillsammans arbetar utifrån förskolans plan "aktivt arbete mot diskriminering". Alla ska känna sig trygga, delaktiga och betydelsefulla. Vi arbetar även med Barnkonventionens artiklar för att barnen ska få en förståelse för sina rättigheter och skyldigheter i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse
Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn. 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: