Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglans förskola 20-21 Kga SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2020-06-22 09:15 i Ugglans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

I enlighet med Lpfö 18 ska förskolan "därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt." (Lpfö 18 s 8)

"Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål." (Lpfö 18 s 9)

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi vill skapa möjligheter att utveckla:

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska

Under våren har vi med hjälp av språkpedagog haft mer språkinriktade grupper. Det har uppmärksammat behovet av "småord" inom språket som prepositioner.

Hur arbetar vi?

Vi kommer ha ett fortsatt samarbete med språkpedagog under hösten. Detta kommer att ske mindre grupper med främst de äldsta barnen utifrån deras behov.

Vi har under utformning enligt "Bornholms modellen" flertalet språklådor tillgängliga för samlingar i barngruppen.

Vi kommer lägga stor vikt vid regelbunden bokläsning och boksamtal. Vi kommer att använda det digitala verktyget "pollyglutt", där det även finns böcker på andra språk.

Pedagogerna använder språket samt genomtänkt material i lärmiljön som ett arbetsverktyg. Pedagogerna är lyhörda, ställer frågor, benämner, uppmärksammar språket för att utmana och stimulera barnens språkliga kommunikation, enskilt eller i grupp.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: