Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglans förskola 20-21 Kga SKA D&I: Demokrati

Skapad 2020-06-22 09:20 i Ugglans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

I enlighet med Lpfö 18 ska utbildningen i förskolan "förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på." (Lpfö18 s5)

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

* intresse för och förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter så de kan påverka sin situation

* förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

* förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta egna beslut i enlighet med dem

 

 Varför ska vi arbeta med detta?

Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla sin förståelse för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Vi har sett i barngruppen att det finns ett behov att arbeta mer konkret gällande hur vi är mot varandra.

Hur arbetar vi?

Pedagogerna har ett förhållningssätt som uppmuntrar barnen att känna ansvar, bli lyssnade på, få känslan av delaktighet och inflytande.

Pedagogerna uppmärksammar, lyssnar in och samtalar kring att vi kan ha olika uppfattningar och värderingar. Likaväl uppmärksammar pedagogerna att vi att vi ibland tycker olika samtidigt som vi förankrar de grundläggande värdena som förskolan bygger på.

De äldsta barnen kommer 20-21 ha utbildning i grupp som bygger på "Kompisböckerna".

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: