Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans Förskola 20-21 SKA N&V: Värdegrund

Skapad 2020-06-22 09:44 i Gullvivans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Värdegrund

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?
Välj ett mål ur Lpfö 18 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras människors situation samt vilja hjälpa andra.
  • Barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.
  • Utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

 

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm) 

Vi är närvarande och lyhörda pedagoger som är med och vägleder samt stöttar barnen i deras samspel. Barn som har annat språk än svenska som modersmål samt barn som inte utvecklat talförmågan får muntlig vägledning och hjälp i leken. Vi sätter ord på saker och vad som händer i samspelet. Det är också viktigt att inte bara stötta upp när det sker konflikter utan att vi också bekräftar barnen i de positiva samspelen. Vi för samtal med barnen där vi pratar om likheter, olikheter, hur vi är mot varandra och hur vi respekterar varandra. Detta hjälper barnen att reflektera och upptäcka flera tankar och livsfrågor. Metoder för detta är bland annat STOPP-handen och låta barnen få utrymme i samlingar att göra sin röst hörd och visa hänsyn mot varandra.

Vi arbetar med att utgå från barnens intressen och vara öppna för de tankar och idéer som barnen för fram. Det är viktigt att barnen får ha ett inflytande i vad de vill göra och hur de vill att deras dag ska se ut, på det sättet kan de känna sig delaktiga i verksamheten och får kännedom om sina rättigheter och skyldigheter. Ett sätt att få fram deras tankar är genom att reflektera och återkoppla tillsammans med pedagoger och kompisar samt att skapa dokumentationer tillsammans med barnen. Vi uppmuntrar barnen till att lyssna på varandra samt hjälpa varandra.

Vi arbetar och tar stöd utifrån vår plan "aktivt arbete mot diskriminering". Det är viktigt att göra barnen uppmärksamma på att vi ser olika ut och fungerar på olika sätt, bland annat barn med funktionsnedsättningar, hudfärg och kön. Detta gör vi genom samtal och reflektioner med barnen. Vi utformar miljön så att den ska passa allas förutsättningar, bland annat efter ett genustänk, som bryter mot normer och uppmuntrar till lek för alla. Miljö och material kan även utmana barnen i deras tänk om deras tillvaro, såsom dockor med mångfald, böcker med olika familjekonstellationer samt musik från olika kulturer.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 19/20 och aktuellt nuläge

 

Vi vill att alla barnen ska utveckla en förståelse för alla människors lika värde samt de mänskliga rättigheterna. De ska få en möjlighet till att utveckla sina kunskaper och få en insikt om våra likheter och olikheter.

Barnen ska känna sig respekterade och att förskolan är en trygg och rolig plats att komma till.

 

 

 

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse
Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: