Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räven 20-21 SKA D&I: Demokrati

Skapad 2020-06-22 10:41 i Rävens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 - ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi vill ge barnen förutsättningar och rätt till delaktighet och inflytande.

Vi vill ge barnen möjlighet att påverka utformningen av miljön och sitt eget lärande.

 

Hur arbetar vi?

Vi lyssnar på det som barnen visar intresse för och ger dem verktyg /förutsättningar för att förverkliga.

 

Vi sätter ord på känslor, handlingar och händelser för att uppmuntra alla att uttrycka sig samt ta ansvar med tex röd/grön hand, kompisböckerna.

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: