Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning på Månen

Skapad 2020-06-22 10:48 i Näsbygårdens förskola Kristianstad
Förskola
Alla barn tillsammans med sina vårdnadshavare ska få en god introduktion till förskolan.

Innehåll

Alla barn tillsammans med sina vårdnadshavare ska få en god introduktion till förskolan. Vårdnadshavaren är med barnet och deltar aktivt i verksamheten tillsammans med sitt barn, och pedagogerna närmar sig barnet i en takt som känns lämplig. Efter hand som barnet blir tryggare får vårdnadshavaren lämna barnet kortare stunder. Inskolning sker under 10 dagar, då vårdnadshavaren ska finnas tillgänglig för att kunna komma till sitt barn. 

 

Syfte

- Ge barnet möjlighet att successivt vänja sig vid förskolans miljö. Skapa en positiv start för barnet.

- Skapa möjlighet till en trygg anknytning mellan barnet och pedagogerna på avdelningen.

- Skapa relationer med andra barn i gruppen. 

- Ge barnet möjlighet att bekanta sig med de nya lokalerna och förskolans rutiner.

- Introducera vårdnadshavarna till förskolans verksamhet.

 

Hur, varför

- Samarbetet med hemmet är grundläggande för att barnets vistelse på förskolan ska bli så bra som möjligt.

- De första dagarna på inskolningen kommer barnet bara korta stunder tillsammans med sin förälder. Börjar med 1h och utökar successivt. Efter att ha provat olika inskolningsmetoder har vi sett allra godast resultat av dessa korta stunder. Den korta stunden innehåller enbart "kravlösa" stunder, där barnet får en positiv bild av förskolan.

- I samråd med vårdnadshavarna skapa en rutin för lämning som är anpassad till det enskilda barnet.

- Vårdnadshavarna erbjuds ett inskolningssamtal efter inskolningen är klar och barnet hunnit vara en tid på förskolan. 

- Genom samtalsmallen i Unikum ges vårdnadshavarna möjlighet att besvara frågor gällande inskolningen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: