Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brandövning på Bäckängens förskola

Skapad 2020-06-22 12:52 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Förskola
Hur våra brandövningar går till.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

 

Eftersom vi har gemensam BRANDÖVNING på Bäckängen 1 gång / termin, behöver både barn och pedagoger förberedas och träna inför detta. 

 

Mål

Att barnen och pedagogerna känner sig trygga och vet vad de ska göra om brandlarmet går.

 

Metod

Vi övar en gång per termin. Den ena gången på vårterminen i maj/juni i form av en oförberedd övning. Karina meddelar larmcentralen och bestämmer tid. Sen meddelar hon avdelningar vilken vecka larmet kommer att gå.                                                                 När larmet går kryper alla barn och pedagoger ut och samlas vid uppsamlingsplatsen. DEN SOM ÄR SEN ansvarar för att kolla igenom alla rum, även toaletter, så att alla har kommit ut. Om tid finns stäng dörrarna. DEN SOM ÄR TIDIG ansvarar för att ta med schema och mobiltelefon. När alla är räknade, håller en vuxen per avdelning upp handen så att BRANDANSVARIG ( Karina) ser att alla kommit ut. Personal utan direkt barnansvar kontrollerar var det brinner ( kökspersonal+ möjligtvis annan personal ) Släck branden om det är möjligt och larma SOS.

På hösten förbereds barnen på olika sätt (varje avdelning bestämmer själva hur de gör). Räddningstjänsten bjuds in för att skapa en kontakt med barnen. Brandmännen svarar på barnens frågor och visar sin utrustning och sina bilar. 

I september kommer vi alla överens om vilken dag och tid vi ska ha brandövningen. Barnen är också förberedda. Tillvägagångssättet är det samma som under vårterminen.

 

 

Uppföljning och Utvärdering

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö 18
  • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: