Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisväxter/trygghetsplan

Skapad 2020-06-22 12:38 i Per Andersgården Örebro
Förskola
Att alla barn känner sig trygga på förskolan är viktigt för oss. Vi har därför valt att grunden i vår verksamhet är jobba med normer och värden. Att alla barn ska må bra, känna att jag är bra som jag är samt få redskap och undervisning i hur man tar hand om varandra och sig själva.

Innehåll

Kompisväxter/ trygghetsplan. Vi har nu vattnat våra odlingar så att de mår bra och växer. Vi har också exprimenterat och sett vad som händer när man inte vattnar det vi odlat. Vi tittar på växterna och pratar om att vi också måste vattna och ta hand om varandra så vi mår bra. För hur mår blomman vi inte tagit hand om?? Utifrån detta påbörjade vi arbetet med en trygghetsplan för och med barnen.

Men hur gör vi då på humlan?? Barnen får i uppgift att tänka på saker de gör mot varandra så de mår bra, finns det saker de gör mot varandra så man inte mår bra. Det barnen säger skrivs in vid vissen eller vattnad blomma. Vi har pratat vidare om att det är viktigt att ta hand om varandra så alla känner sig trygga och tycker det är roligt att gå till förskolan.(Trygghetsplanen för barnen) Hur kan vi göra om vi blir arga på varandra? Hur kan vi hjälpa en kompis som känner sig ledsen/vissen. Vi förstärkter glada/vattnade blomman med en glad smiley med tumme upp. Ledsna/vissa blomman med ledsen smiley tumme ner.

Mål: Att alla barn känner sig trygga i sin miljö på förskolan. samt känna att jag är bra som jag är. Att vi gör många tummen upp tillsammans.

Syfte: Ge barnen verktyg, kompisblommorna. undervisa i hur man är mot varandra, en bra kompis. Stärka barnens självkänsla.Integritet (stopp min kropp)

Metod: Kompisblommorna. Vägledning i samspel, lyssna in attityder samt motverka kränkande kommentarer mm. Grupper där vi jobbar med barnens trygghetsplan. Folder finns att ha hemma med barnens trygghetsplan (kan användas på utvecklingsamtal)Trygghetsplanen finns synlig och nära till hands att samtala om i verksamheten samt på samlingar. Vi fördjupar oss det som barnen vill ha med i tryggetsplanen, Hur är en snäll kompis.

Barnen symboliseras av en kruka med blommor som ser olika ut precis som dem är, och alla är glada tillsammans. Blommorna ser olika glada ut för att förstärka att man kan känna sig glad på olika sätt. 

Tack Johannes som ritat upp våra blommor till  trygghetsplanen!!

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: