Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödhakens förskola 20-21 SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2020-06-22 12:43 i Rödhakens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling (Lpfö-18)

 

Hur arbetar vi?

  • Vi introducerar ett projektarbete utifrån en saga/berättelse

  • Pedagogerna är lyhörda och lyssnar in vad barnen är intresserade av och låter det dels styra projektet framåt

  • I undervisningen delar vi in barnen i mindre grupper, till exempel vid sagoberättande för att skapa mer utrymme för alla barn att samtala och diskutera kring boken/sagan.

  • Vi använder oss av bilder där barnen får beskriva vad de ser och vad som händer och vad som händer sen. Till exempel sekvensbilder och dokumentationer


Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: