Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mårbacka förskola 20-21 SKA N&V: Värdegrund

Skapad 2020-06-22 14:09 i Mårbacka förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Värdegrund

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

- Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Varför ska vi arbeta med detta?

- Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn, visa respekt, att kunna lyssna, hjälpa varandra och vara öppna i sina relationer till kamrater och vuxna.

- För att barnen ska utveckla ett omsorgsfullt förhållningssätt, känna respekt och förståelse för allt levande i sin närmiljö.

- För att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga och att kunna vara sitt bästa jag.

 

 

 

Hur arbetar vi?

- Vi arbetar utifrån Barnkonventionen, Aktivt arbete mot diskriminering 20-21 och vår Värdegrund; trygghet, positivt tänkande och hänsyn.

- Vi pedagoger är goda förebilder och deltar aktivt i barnens olika lekar och finns nära för att vägleda om behov uppstår.

- Vi delar in barnen i mindre grupper för att öka möjligheterna att ta till sig undervisning.

- Vi erbjuder alla barn förutsättningar att utvecklas efter sin egna förmåga.

- Vi förändrar lärmiljön efter barnens behov och förutsättningar.

- Vi genomför pedagogiska diskussioner om hållbar utveckling och vad det står för hos oss på Mårbacka på PUT och APT/AST.
 

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse
Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: