Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-06-22 13:48 i Förskolan Atlantis Naturmontessori Väst AB
Förskola
Vi lär oss om vår omgivning med hjälp av matematiken.

Innehåll

Syfte

Barnen utvecklar sin förmåga att använda sig av matematik och matematiska begrepp som ett redskap när gäller att organisera och känna igen saker i sin omgivning och övar sig i sin förmåga att använda matematik på ett kreativt sätt.

 

Målkriterier

Barnen utvecklar en grundläggande kunskap om matematiska begrepp som t.ex. stor/liten, lång/kort och fler/färre samt räkneorden. Barnen får också öva sig i att själva undersöka och upptäcka hur dessa matematiska företeelser kan se ut med hjälp av t.ex. skattjakter.

 

Aktiviteter

Vi har temasamlingar tillsammans med barnen där vi med hjälp av ett antal föremål ger exempel på stora och små föremål, långa och korta föremål samt fler och färre föremål. Barnen får gå på skattjakt och hitta egna exempel på förskolan. Vi pratar om formkompisarna på samlingen och sedan får barnen göra egna figurer vid en pysselaktivitet med hjälp av de olika matematiska formerna. Vi sjunger siffersånger på samlingarna och vi lär oss om räkneorden med hjälp av flanosagor med de fem små aporna och Pettson och Findus.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: