Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rubinens projektberättelse ”Vad behöver jag och mina kompisar för att må bra?” Verksamhetsåret 2019-2020

Skapad 2020-06-22 14:07 i 224551 Förskolan Smeden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Under verksamhetsåret 2019–20 har hela Telefonplans förskoleområde lyft sitt arbete med hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling innefattar tre aspekter, den mellanmänskliga, den miljömässiga och den ekonomiska – ett bättre uttryck är kanske ”En hållbar framtid”. Vad behöver den här världen och vi för att må bra? Kompisarna och jag? Hållbar utveckling är att värna om miljö och människor i alla led.

Innehåll

Mål från Läroplanen Lpfö98rev 2010
Under verksamhetsåret 2019–20  har vi fokuserat på att undervisa om hållbar utveckling med fokus på hälsa och välbefinnande. Målet med undervisning var att lära oss om kroppen, om vikten av fysisk aktivitet och att vistas i olika naturmiljöer samt om näringsrika måltider (miljömässiga), ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt (sociala) och vad det betyder att spara och slänga (ekonomiska). 

Tillsammans skulle vi
- utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt deltagande i samhället (Normer och värden)
- utveckla vår förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande (Omsorg, utveckling & lärande) samt
- utveckla vår förmåga att ta ansvar för våra egna handlingar och för miljön (barns delaktighet och inflytande).

Syfte
Vi ville bidra till att skapa en positiv framtidstro hos barnen och vuxna där vi tar hand om oss själva, varandra och miljön samt att ha kul tillsammans.
Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering och vi på Rubinen vill lägga grunden till att era barn ges möjlighet att tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Tillsammans har vi utvecklat kunskap, förståelse och förmågor för att kunna och vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma framtid.

Arbetssätt
Pedagogerna på Rubinen har varit närvarande på resan in i kroppens värld genom att vara medforskande, nyfikna och lyhörda. Vi använde oss av vår fantasi och föreställningsförmåga samt kreativitet och lust och leka och lära med barnen. Vi utmanade, hjälpte, vägledde och stöttade barnen. Vi vågade sätta gränser och möta konflikter. Vi använde oss av varandras kompetenser och en föränderlig, tillgänglig och utmanande pedagogisk miljö. Vi utvecklade arbets- och lekro i gruppen så att alla kunde känna sig trygga och fick möjlighet att utvecklas.

Hur blev det?
Vilken resa vi har gjord tillsammans med barnen! Vi har lärt oss mycket om vår kropp med fokus på hjärnan och känslor. Vi har utmanat oss fysiskt i olika naturmiljöer och fått ett djupare förståelse för varför vi behöver ta hand om naturen och oss själva. Med hjälp av Kapten Reko och Bamse har vi lärt oss varför det är så viktigt att äta varierad kost samt vikten att inte slänga maten.  

Under höstterminen har vi jobbat mycket med ”hjärnan”. Vi har ritat och samtalat kring våra teorier om vad som finns i våra huvuden och hur hjärnan ser ut. Vi har skapat playdough- och lerhjärnor och upptäckte tillsammans att det finns två hjärnhalvor.


Barnens tankar:
 ”Den ser ut som en labyrint”
”Mina tankar gå in här och kommer ut på andra sidan”
”Hjärnan ser ut som en berg- och dalbana – mina tankar åka runt där”
”Vi har två hälften så att vi kan tänka mera och minnas mera”. 

Det var fantastiskt att se hur engagerad barnen var i projektet och att de tog med sig projektet in i skogen där de skapade hjärnor av mossor, sten och pinnar. ”Det är trollens hjärna – trampa inte på den”. Vi har även fått mejl från föräldrar som skickade bilder av till exempel en kaktus som barnen såg vid restaurangbesök – ”den ser ju ut som en hjärna – skick den till förskolan, det måste de ser”.

 

En bild som visar inomhus, bord, sitter, mat

Automatiskt genererad beskrivning 
Under vårterminen har vi gått djupare in i hjärnan och pratat om våra känslor. Vi har tittat på olika känslokort - att vara glad, ledsen och arg kände många barn igen. Men hur ser man ut och hur låter man när man är förvånad, stolt eller exalterat? Vi har även lyssnat på olika melodier och fick uppleva att dramatisk musik gör att vi känner oss rädda. Vi har även funderat kring vilka färg olika känslor har.Barnens tankar:
”Ledsen är blå för det kommer tårar”
”Arg är rött för mitt ansikte blir rött då”
”Skamsen är gul för jag mår illa i magen när jag har gjord något dumt”
” Tomt är svart för det känns som ingenting – som ett svart hål”

Under slutet av vårterminen ställdes förskolans pedagogiska verksamhet inför en stor utmaning i samband med Covid-19’s framfart i samhället. Nu var det ännu viktigare för oss att fundera kring frågan ”vad behöver jag och mina kompisar för att må bra?”. Vi valde att fokusera på trygghet och omsorg men även rörelse. När vi rör på oss mår vi bra. Vi behöver koncentrera oss på vår rörelse och kan inte tänka på saker som oroar oss. Vi har märkt att rörelsen i dessa tider blev extra viktigt och att barnen och vi pedagoger mådde bra av det. Vi har varit på idrottsplatsen för att öva på att springa längre, besökt skogen för att utmana oss i att klättra och balansera och har varit i lekplatser för att våga gunga högre eller åka snabbare rutschkanor.

 

Avslutning
Genom att vara närvarande och inlyssnande pedagoger har vi pedagoger kontinuerligt kunnat samla in barnens tankar och teorier. Vi har kunnat reflektera tillsammans med barnen och har lärt oss tillsammans att ta det lugnare. Vi vågade stanna upp och fokusera på hjärnan och känslor. Vi har utvecklat ansvar för varandras känslor genom att beskriva hur vi tänker och känner. Vi har fått ett djupare förståelse varför det är viktigt att ta hand om sin hälsa och välbefinnande och ha tagit mer ansvar för våra egna handlingar och vår miljö. Vi har fått en fantastisk fin barngrupp där de yngre barn lärde sig av de äldre och tvärtom.
Vi har fått fantastiska resultat i nya utmaningar och är stolta över att ni och barnen är så nöjda trots motgångar under vårterminen. Vi har märkt en gång till att samarbete och ett lyssnande är nyckeln till en hållbar framtid. För kan vi inte lyssna kan vi inte lära oss.

 

Vi vill tacka er för två härliga terminer och önskar er alla en glad sommar, så ses vi till hösten igen.
Varma kramar från pedagogerna i Rubinen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: