Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjölyckans Förskola SKA O,U&L Trygghet och social utveckling 20-21

Skapad 2020-06-22 14:24 i Sjölyckans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Trygghet och social utveckling

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. Vi vill erbjuda en stimulerande miljö där barnen ges tid, rum och ro till eget lärande. Vi vill erbjuda en trygg omsorg och miljö för att bidra till barnens trygghet och självkänsla. 

 

Varför ska vi arbeta med detta?
Trygghet och socialt samspel är ett pågående arbete varje dag. Vi arbetar med att skapa bra relationer till varandra. Genom att arbeta med trygghet och social utveckling så kommer barnen få möjlighet att våga utforska, vara nyfikna och ha lust att leka och lära. Utbildningen ska präglas av omsorg, utveckling och lärande som bildar en helhet.

Hur arbetar vi?

Vi använder oss av barnkonventionen med våra barngrupper. Vi uppmärksammar tillfällen när barnen fått vara med och bestämma för att göra det förståeligt. Vi ser och bekräftar varje individ. Vi är nyfikna, lyhörda och engagerade pedagoger. Vi strävar mot att  arbeta i mindre barngrupper för att ge barnen möjlighet till bättre utbildning och lek. Vi lyssnar in både vårdnadshavare och barn för att skapa en så trygg miljö som möjligt.

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse
Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn. 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: