Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjölyckans Förskola SKA O,U&L: Språk och kommunikation 20-21

Skapad 2020-06-22 14:43 i Sjölyckans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. Vi vill erbjuda barnen en stimulerande miljö därmed får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur. Att vi tar tillvara på barnens intresse för skriftspråk. 

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Kommunikation är grunden till allt. Vi lägger stor vikt att stimulera barnens språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara på deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Vi har nyfikna och intresserade barn som både ställer frågor och motfrågor som skapar tillfälle till diskussion.


Hur arbetar vi?

Vi utforskar tillsammans med barnen för att utmana varje individ oavsett tidigare erfarenhet. Vi skapar en stimulerande miljö som bjuder in till språkutveckling. Vi erbjuder och har material lättillgängligt i form av böcker, lärplattor och annat material. Vi tar tillvara på situationer som bjuder in till diskussioner kring barnens intresse. Vi använder TAKK och bildstöd i vardagen.

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: