Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitklövergatans planeringsmall för hållbar utveckling

Skapad 2020-06-23 08:06 i Vitklövergatans förskola Ale
Förskola
Syftet med denna mall är att kontinuerligt jobba med hållbar utveckling. Hållbar utveckling har fått ett utökat utrymme i läroplan och är nu en viktig del i förskolans värdegrund.

Innehåll

Bakgrund för ämnet och introduktion till SMÅTU:

SMÅTU:

 

Sammanhang:

 

 

 

 Syfte (Generativ fråga): För att öka barnens kunskaper kring att återvinna, återanvända, minska, omfördela, respektera, reflektera samt tänka kring hållbara metoder bör detta finnas med som ett mål i förskolans läroplan.

 

Mål:

 

Mål från läroplanen:  Lpfö 18 Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling,

 

 

 

Åtgärd (hur):

Vi tänkte på att jobba me hållbar utveckling med barnen.

Vi har 3 lådor för att sortera olika kategorier en låda med ett tecken av en lampa, en annan är en tidning, och den tredje är metall. 
Vi har en låda med lampor, tidningar och metall. Varje barn kommer fram och väljer en av de och lägger den i rätt låda av metall, tidningar och lampor.

Vi promenerar med barnen till en återvinningsstation och där visade vi barnen hur man återvinner på riktigt och att man inte ska slänga vad som helst i papperskorgen.

 

 

 

 

 

 

Tecken på hur det går: 

För att barnen i denna ålder får det svårt att förstå hållbar utveckling men vi tänkte att de ska ha grunden i denna ålder och sedan kommer frågan varför man ska sortera osv kommer senare när de blir äldre.

Vi ser tecken på våra barn genom att pedagogen ibland säger till barnen att vi ska städa, och då säger barnen till sina kompisar "kom så ska vi sortera", eller att ett barn lägger en bil i billådan och hen säger "sortera bilen!"

 

 

 

Utvärdering:

Vi tar bild på barnen när de sorterar och sätter upp bilderna på väggen eller på projektorn, och barnen samtalar igen om bilderna. Jag har några exempel efter att ha frågestund barnen om bilderna. 

 

" vad gör du på den här bilden?"

-"sorterar metallaikon"

" vad ser du här på bilden?"

-"En lampa"

-"vad gör du med lampan?"

-"Jag lägger i lysningslåda"

Föräldrarna kommenterade även att deras barn pratar om sortering hemma och sorterar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: