Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråtens Förskola 20-21 Kga SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2020-06-23 08:43 i Bråtens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 

– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?


 • Vi vill stimulera språkutvecklingen hos barnen.
 • Vi vill uppmuntra barnens flerspråkighet. 
 • Vi vill stärka barnens självförtroende i att kommunicera, berätta och återberätta, uttrycka sina tankar, lyssna på andra och lära sig turtagning i samtal.

 

Hur arbetar vi?

 

 • Dela in barnen i små grupper för att på så sätt lättare tillgodose det enskilda barnets behov.
 • Närvarande pedagoger som arbetar nära barnen och benämner, bekräftar och diskuterar det barnen gör för att stimulera barnens språkutveckling.
 • Bilder som stöd för att förtydliga för barnen vilka aktiviteter som kommer att ske under dagen.
 • Reflektionsbilder tillgängliga för barnen.
 • Fånga barnens koncentration och uppmärksamhet genom att använda flanosagor och konkreta fysiska leksaker. När vi läser flanosagor blir barnen mer delaktiga i berättandet då de själva genom bilderna kan berätta sagan för en kamrat. Det här gynnar både barnens språkutveckling, självkänsla och sociala samspel.  Detta ger även en språklig förståelse.
 • Vi använder oss av våra färdiga ”Sagolådor” som innehåller både sagoböcker och annat fysiskt material. Utifrån vilket intresse barnen visar arbetar vi vidare med sagorna och då med både teater, samspel, skapande och sång/musik.
 • Böcker ska finnas tillgängliga för barnen att bläddra i 
 • Högläsning för barnen.
 • Sång, rim och ramsor och lekskrivande samt praxiskt alfabet, Babblarna  och det vanliga alfabetet gör barnen nyfikna och utvecklar deras språkliga medvetenhet. 
 • Utmana barnen att hitta på egna sagor med hjälp av exempelvis sagokort, flanobilder, sagolådor, ritar själva en saga. 
 • Barnen utmanas språkligt efter kunskapsnivå och intresse.
 • Lärplattan ska i större utsträckning användas som ett verktyg att skapa en språkstimulerande lärmiljö. 
 • Uppmärksamma och uppmuntra flerspråkighet genom att räkna på olika språk och använda vissa enstaka ord på flera olika språk.
 • Högläsning ur böcker som har både svensk text och text på det enskilda barnets modersmål. Jämföra ord, bokstäver och text.

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: