Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråtens Förskola 20-21 Kga SKA O,U&L Trygghet och social utveckling

Skapad 2020-06-23 08:41 i Bråtens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Trygghet och social utveckling

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 

– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

 

Varför ska vi arbeta med detta?

 

 

  • Trygghet och samspel är några av de viktigaste faktorerna för att få en fungerande barngrupp. Genom trygga barn och trygga föräldrar ger vi barnen möjlighet att lära och utvecklas.

  • Vi vill erbjuda barnen möjlighet att bli trygga, självständiga individer som också får möjlighet att träna samspel med andra lekkamrater och även pedagoger.
  • Vi fortsätter att bli bättre på att ställa frågor till barnen "Vad har vi gjort idag? Vad gjorde vi förra gången?", visa tidigare lärloggar/reflektionsbilder för barnen.
  •  
  • Lyssna in vad barnen säger och ha det som utgångspunkt i nästkommande planering. Vi ska också bli bättre på att följa planeringar även vid pedagogs frånvaro och att inte släppa den röda tråden. Erbjuda barn som inte hittat sin plats, fler tillfällen, där de kan hitta gemenskap och tänka "hela huset" och att i större utsträckning leka in dessa barn.

 

 

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm) 

 

 

·       Arbeta med temat olika-lika och ge förutsättningar för samtal kring ämnet allas lika värde.

 

 

·       Vi arbetar nära barnen och är lyhörda, närvarande pedagoger som visar glädje och omtanke.

 

·       Vi arbetar strukturerat och har fasta rutiner för att skapa trygghet för barnen. Vi delar in barnen i mindre grupper för att hinna se och lära känna alla barnen. Vi, pedagoger, samlar barnen kring gemensamma aktiviteter samt samtalar och reflekterar kring våra gemensamma erfarenheter av dessa.

 

·       5-åringarna träffas i en tvärgrupp med syftet att bli en trygg grupp tillsammans inför förskoleklassen. Gruppens storlek kräver att vi delar upp i 2-3 mindre grupper när aktiviteterna kräver detta. Det skapar trygghet för barnen, lättare att samarbeta och alla barn vågar uttrycka sina tankar och åsikter.

 

·       Vi pedagoger roterar under vissa stunder på dagen mellan avdelningarna, exempelvis vid ordinarie personals frånvaro och vid öppning och stängning. Det skapar möjlighet för barnen att lära känna fler av oss pedagoger och gör barnen tryggare.

 

·       Vid lämning uppmärksammar vi barnen när de kommer genom att hälsa med namn. Vi uppmärksammar även barnen vid hämtning. Vi lägger stor vikt vid att de nya barnens inskolningstid ska bli bra och att vi får till ett bra samarbete, där vi är lyhörda och flexibla, gentemot vårdnadshavarna.

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse
Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn. 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: