Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjölyckans Förskola SKA N&V: Värdegrund 20-21

Skapad 2020-06-23 09:28 i Sjölyckans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Värdegrund

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. En förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra. Vi ska ge barnen insikt i sina rättigheter jämt emot barnkonventionen. Vi vill skapa en tillåtande och normkritisk miljö där vi visar respekt emot varandra. 

Varför ska vi arbeta med detta?

 

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i barnkonventionen. Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. 

 

Hur arbetar vi?

Vi är närvarande och lyhörda pedagoger. Vi arbetar för att visa respekt emot varandra. Vi vill använda barnkonventionen mer i utbildningen. 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse
Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: