👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud

Skapad 2020-06-23 09:57 i Dibber Tussi förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi kommer att arbeta med vårt värdegrundsarbete via Tio små kompisböcker.

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering 

Vi kommer starta med boken "Visa dina känslor".

 • Vad ska läras ut? Vi vill att barnen blir trygga med oss och varandra. Vi vill att de ska respektera varandra och våga säga stopp.
   Att stärka barnen i sin egen identitet samt få en förståelse för hur man är mot andra. 

  Ge barnen en förståelse för att man äger sin egen kropp, att man har rätt att säga STOPP, min kropp.
 • Varför? Vi har nu blivit en barngrupp som är 1-3 år istället för 1-5år. Barnen behöver mycket vägledning av oss vuxna, trygghet och omsorg samt rutiner. Genom trygghet lär sig barnen. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? 
  Vi kommer till att b la använda oss utav materialet Tio små kompisböcker. Vi kommer till att läsa böckerna, spela upp rollspel samt föra en dialog om hur man är, varför man får göra eller inte göra/säga något. 
  Vi kommer också att prata om att det är okej att säga nej, att man inte vill. Detta kommer vi att arbeta med hela tiden, under hela dagen. 

  Detta kommer vi göra genom hjärtrud och lek-Levi. Hjärtrud är levande hela året som står för vår värdegrund, lek-Levi står för lekens betydelse. Med våra yngsta som inte har det talade språket ännu kommer vi att använda oss utav kroppsspråket, ögonkontakt och vi kommer till att vara uppmärksamma på barnens signaler de sänder ut. 
  Med de äldre barnen kommer vi att använda oss utav det talade språket och bilder. 
 • Linda Palm och Lisa Sollenberg  har skrivit  "Tio små kompisböcker" som skildrar barnkonventionen. De handlar om hur det är att vara en bra kompis, berättelserna tar utgångspunkt i situationer som de flesta barn känner igen från sin egen vardag. 
 • Christina Godée tar upp i sin bok Leka i grupp , sida 57 Kontakten och samspelet mellan barn och vuxna är en förutsättning för att inlärning ska ske.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

         För alla barn på avd under hela dagen.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Alla pedagoger både i grupp och enskilt, planerat men även levande under dagen.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Att barnen ska ha en förståelse för andra människor och andras känslor, respektera varandra. Känna sig trygga. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18