Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hästarnas Projektplanering4b_Projektberättelse_Farsta_förskolor

Skapad 2020-06-23 15:28 i 181331 Förskolan Bullerbyn Stockholm Farsta
Förskola
Vi har arbetat med färger och färgnyanser under VT-20.

Innehåll

Projektberättelse:

Valet att arbeta med färger, under vårterminen, väcktes av barnens intresse för att måla i ateljén. Det blev många frågor om vilken färg de hade fått, vilken färg de fick när de blandade olika färger samt att flera barn hade svårt att benämna de färger vi hade att välja emellan.

Vi inledde projektet med en interaktiv färgsaga om dinosaurien Herman som ändrar färg efter vad han äter. Detta för att få en uppfattning om vilken nivå vi skulle lägga fortsatta aktiviteter på. Barnen visade då att de hade god kännedom om grundfärgerna, men lite svårare med nyanser av olika färger. Av den anledningen blev nyanser något vi kom att titta närmare på samt vilken färg vi får om vi blandar två eller flera färger. 

Då gruppen var en relativt ny sammansättning valde vi främst gruppstärkande aktiviteter där barnen fick arbeta tillsammans, antingen i par eller hela gruppen. Fokus låg på att lära känna varandra, ha roligt, trygghet och utveckla lärandet i samverkan med gruppen. Vi har arbetat med samarbetsövningen ”Häll och dräll” där barnen, två och två, fick diskutera och komma överens med varandra om vilka färger de ville använda. Sedan var barnen tvungna att samarbeta kring rörelser som fick färgen att rinna över ett papper och blandas. När båda var nöjda och kände sig klara kunde vi prata om och benämna de nya färger som uppstod. Slutligen fick barnen varsin ram i papper som de kunde göra en tavla av. Även här fick barnen samarbeta genom att diskutera med varandra om hur de skulle placera ut sina tavlor så att båda blev nöjda. 

Vidare har vi experimenterat med färgblandningar; tittat vad som händer när vi tillför guld och silver, blandar nyanser av samma färg och mixat färger i många olika varianter. Barnen har använt hela händerna när de blandat, känt, luktat och kladdat. Arbetet resulterade i en gemensam, fantastisk tavla av handavtryck. 

Vi introducerade barnen till kollageteknik där de först fick måla enfärgade basbilder. Därefter fick de saxar, tidningar och lim. Tanken var att barnen skulle identifiera, klippa ut och limma fast bilder med färgnyanser som matchade basbilderna. Flera barn upplevde att det var svårt att klippa och hitta färger. Då tog ett barn initiativ och hämtade pysselmaterial i form av paljetter, färgade stickor och fjädrar istället som gruppen sedan hjälptes åt att fylla basbilderna med. 

Under vårens projekt har barnen, bland annat, fått träna samarbete, turtagning, att kommunicera med varandra, hjälpas åt, diskutera, lyssna, sin iakttagelseförmåga och att dra slutsatser. Barnen har varit nyfikna och engagerade. Det mesta av projektarbetet har skett inomhus, i ateljén, men vi har också flyttat ut ateljén i skogen och målat med naturen som inspiration. I skogen har vi tittat efter olika färgnyanser med hjälp av färgkort, sett likheter och skillnader i nyanser. 

Tre barn har intervjuats om projektet utifrån tre frågor: 

Vad minns du av projektet?

- Vi målade och kladdade. Rött, gult och svart. Den svarta var min och den hänger där uppe (på avdelningen). (Barnet visar även med kroppen de rörelser hen gjorde under Häll och dräll). Vi klippte och klistrade. Jag gjorde den svarta.

- Vi gjorde handavtryck med blandade färger. Då blev det lila eller blått eller annan färg.

- Vi letade likadan. Rosa på frökens sko.

 

Vad tyckte du var roligast?

- Att limma och klistra. Limma var roligast.

- Jag tyckte allt var superroligt.

- Det var roligt att leta färger i skogen.

Vad har du lärt dig?

- Färger och att klippa och limma.

- Jag har inte lärt mig något.

- Jag har lärt mig att hitta rosa i skogen.

 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: