👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern

Skapad 2020-06-23 19:13 i Högadalsskolan Härryda
Vi arbetar med området "Naturen på vintern". Det händer många saker i naturen när det blir vinter. Men vad är det som händer och varför? (Koll på NO år 4)
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi
Fast det är riktigt kallt och snöigt på vintern finns det ändå liv ute i skogen. Många växter har vissnat, men några är fortfarande gröna, som lingonriset. Löven på björken är borta, men granen har alla sina barr kvar. Nu ska du få möjlighet att lära dig mer om hur naturen fungerar på vintern.

Innehåll

Varför ska vi lära oss om vad som händer i naturen på vintern?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och världen som vi lever i. Med kunskaper i biologi har du verktyg för att göra kloka val som bidrar till en hållbar miljö. När vi kan begrepp och modeller som hör till biologi är det enklare att ställa frågor och samtala om t.ex. hur olika djur klarar av att överleva trots att det är vinter.

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära:

 • hur olika djurhittar mat på vintern
 • hur olika växter klarar vintern
 • hur olika djur kan hålla sig varma i kylan
 • några namn på djur- och växter

 

Viktiga begrepp: dvala, gryt, ide, isolering, stannfågel, övervintra.

 

Så här kommer vi att jobba...

Vi kommer att:

 • läsa texterna i kapitlet Naturen på vintern
 • svara på frågor i Aktivitetsboken och då arbetar vi enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på film
 • göra experiment
 • samtala om t.ex. varför vissa växter har knoppar som är ludna, varför det är bra för haren med en vit päls på vintern, både i helklass och i mindre grupper

 

Elevinflytande

Genom ditt deltagande på lektionerna påverkar du samtalsklimatet och diskussionernas kvalitet.

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att…

Du deltar i samtal och svarar på frågor i din Aktivitetsbok. När du svarar beskriver du noga och ibland gör du kopplingar mellan det vi pratar om och liknande saker som du redan känner till.

Du söker svar i faktatexterna i boken och använder och förstår begreppen som hör till kapitlet

Du hanterar mätutrustning och experiment med respekt och är noggrann då du läser av och dokumenterar

Svara omsorgsfullt på uppgifterna i en skriftlig diagnos

 

Förmågor som vi tränar på är:

• att använda kunskaper i biologi för att granska information och ta ställning i frågor som rör samhället

• genomföra systematiska undersökningar i biologi och

• använda biologins begrepp för att beskriva och förklara

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6