👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår och sommar

Skapad 2020-06-23 19:15 i Högadalsskolan Härryda
Vi pratar om vårens vilda blommor i vår närmiljö. Hur blommor är uppbyggda. Vad blommans delar heter, hur de pollineras och hur nya blommor bildas. Vi kommer att titta på arter. Vad behövs för att frö ska gro? Vad innebär fotosyntesen? Hur utvecklas en insekt? Våra vanligaste flyttfåglar och insekter samt några djur på våren.
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Vintern är slut och det börjar hända mycket i naturen. Snön har smält. Knopparna på träden börjar slå ut och de första vårblommorna tittar fram ur jorden. På marken börjar det röra sig, myror och insekter kryper fram och värmer sig i solen och fjärilar flyger mellan blommorna. Det är våren som kommit!

Innehåll

Varför ska vi lära oss om vår och sommar?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och världen som vi lever i. Med kunskaper i biologi har du verktyg för att göra kloka val som bidrar till en hållbar miljö. När vi kan begrepp och modeller som hör till biologi är det enklare att ställa frågor och samtala om t.ex. hur kan en växt pollineras med hjälp av vinden, vad är fotosyntes och hur utvecklas en fjäril från att vara ett ägg.

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära:

·         hur en blomma är uppbyggd

·         namnen på några vanliga blommor, fåglar och insekter

·         vad pollinering är och exempel på pollinerare

·         hur ett frö blir en blomma

·         hur växterna får sin energi genom fotosyntesen så att de kan växa

·         hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt

Viktiga begrepp: arbetsbi, drönare, fotosyntes, frövita, gödsel, hjärtblad, larv, nektar, pistill, pollen, pollinering, puppa, spillning, ståndare.

 

Så här kommer vi att jobba...

Vi kommer att:

 • läsa texterna i kapitlet Vår och sommar
 • svara på frågor i Aktivitetsboken och då arbetar vi enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på film
 • göra experiment
 • samtala om t.ex. hur kan en växt pollineras med hjälp av vinden, vad är fotosyntes och hur utvecklas en fjäril från att vara ett ägg, både i helklass och i mindre grupper

Elevinflytande

Genom ditt deltagande på lektionerna påverkar du samtalsklimatet och diskussionernas kvalitet.

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att…

Du deltar i samtal och svarar på frågor i din Aktivitetsbok. När du svarar beskriver du noga och ibland gör du kopplingar mellan det vi pratar om och liknande saker som du redan känner till.

Du söker svar i faktatexterna i boken och använder och förstår begreppen som hör till kapitlet

Du hanterar mätutrustning och experiment med respekt och är noggrann då du läser av och dokumenterar

Svara omsorgsfullt på uppgifterna i en skriftlig diagnos

 

Bedömning

Du ska visa att du:

·         kan de olika delarna av en blomma

·         kan berätta om hur pollinering fungerar

·         vet namnet på några pollinerare som t.ex. honungsbin och fjärilar

·         förklara fotosyntesen

·         beskriva hur ett frö blir en ny växt

·         beskriva en näringskedja som börjar med solen och slutar med en räv

 

Förmågor som vi tränar på är:

 • att använda kunskaper i biologi för att granska information och ta ställning i frågor som rör samhället
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi och
 • använda biologins begrepp för att beskriva och förklara

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Blommor, pollinering och fotosyntes

På väg mot målet
Goda kunskaper
Blommans delar
Du har ännu inte visat att du har godtagbara kunskaper eller nått målen.
Du visar att du har god förståelse för blommans delar och kan namnge de flesta delar.
Pollinering
Du har ännu inte visat att du har godtagbara kunskaper eller nått målen.
Du visar att du har god förståelse för hur blommor pollineras och kan på ett bra sätt redogöra för detta.
Fotosyntesen
Du har ännu inte visat att du har godtagbara kunskaper eller nått målen.
Du visar att du har god förståelse för vad fotosyntesen är genom att kunna förklara vad den gör och kunna namnge några av de mekanismer som ingår.
Fjärilens utveckling
Du har ännu inte visat att du har godtagbara kunskaper eller nått målen.
Du visar att du har god förståelse för hur fjärilens utveckling från ägg till färdig fjäril går till genom att förklara på ett utvecklat sätt hur den fungerar.
Djur och växter
Du har ännu inte visat att du har godtagbara kunskaper eller nått målen.
Du har kännedom om flera olika djur, insekter, fåglar och växter och kan förklara hur de anpassat sig till olika miljöer.
Från frö till växt
Du har ännu inte visat att du har godtagbara kunskaper eller nått målen.
Du visar att du har god förståelse för hur ett frö kan växa upp till en stor planta sätt genom att förklara på ett utvecklat sätt.
Näringskedjor
Du har ännu inte visat att du har godtagbara kunskaper eller nått målen.
Du kan förklara vad näringskedjor är och ger exempel.