Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norrgården_projektavstämning 2020/2021

Skapad 2020-06-24 10:17 i 123151 Förskolan Bullerbyn Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring "vart vi är på väg" och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

 

VAD: (Innehåll) 
 •  
 •  

  Vi har sett ett stort intresse hos barnen för insekter och djur. Vi började projektet med att fokusera och spana efter insekter på vår förskole-gård. Det märktes att detta var fokus för barnen hittade väldigt många olika sorters insekter som vi aldrig lagt märke till förut tex gråsugga, tvestjärt och gräshoppa.
   • Vi märkte också av barnens stora intresse då de alltid kom till oss pedagoger och berättade.
   • Barnen ställde många frågor och vi gjorde en ordning en läshörna med faktaböcker och en pärm med bilder i som barnen kan titta i och vi letar fakta tillsammans och lär oss nya saker.
   • Vi hör sedan att barnen pratar om fakta de lärt sig när vi arbetar med projektet och när barnen tex tittar i våra faktaböcker.
   • Vårdnadshavarna är positiva till projektet och berättar också att barnen gärna letar efter insekter på fritiden och berättar olika fakta som de har lärt sig. 
   • Våra lär-loggar är uppskattade och vi följer vår plan.
   • Barnen har använt sig av flera olika slags material i vårt projekt arbete. Vi har återanvänt strumpor och skapat egna myror.
   • Vi har varit ute i närmiljön och samlat material och skapat av som pinnar, löv, kastanjer osv.
   • Vi har även skapat i lera, målat, ritat använt oss av ljusbordet och studerat ritat av osv.
   • Vi har byggt en myrstack av pinnar och löv mm.
   • Barnen har fått titta på olika filmer från UR bl. annat Djurverket.
   • Förstoringsägget har vi använt tillsammans med datorn och studerat olika naturmaterial osv.
   • Med fokus på djur och natur har vi sjungit och lärt oss nya rim och ramsor.
   • Viktigt att vara en aktiv och medforskande pedagog som inspirerar barnen till att bli intresserade.
   • Vi är pålästa om det som intresserar barnen och följer dem och skaffar fram material efter deras intressen.
  •  

   Vårt syfte stämmer väl överens med läroplansmålen

    • LÄROPLANSMÅL

      

            förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle          påverkar varandra,

    •  

     förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

    •  

     förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska  fenomen,

    •  

     förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om natur

 

HUR (Tillvägagångssätt)

 • Nu ser vi fram emot att möta våren med allt vad det innebär med insekter som vaknar och träd som knoppas.
 • Vi har beställt hem fjärilslarver i ett litet hus som vi ska följa nu under våren och sedan släppa ut i naturen.
 • det ska bli spännande att följa och lära oss tillsammans med barnen.
 • Barnen har också visat ett stort intresse för Ekorrar som vi ofta träffar på vid Katarina kyrkogård. Vi har introducerat detta genom att titta på UR filmen från Djurverket om Ekorren. 
 • Vi fortsätter också att titta på myrorna och reflekterar över vad vi redan lärt oss och söker nya kunskaper.
 • Vi tittar också på fler filmer från UR som tex "Skrutt" och "Från mask till jord"
 • Vi arbetar i smågrupper samma som förra terminen. Ibland går hela gruppen iväg på äventyr i vår närmiljö.
 • Mindre grupper är positivt då varje barn får tillfälle att synas och höras mer. Det blir också lättare för oss pedagoger att undervisa och en lugnare miljö.
 •  
 • Vi dokumenterar vårt arbete genom bilder med texter. Bilder på skärm. Ställer ut våra skapelser som tex myror och vår myrstack.
 • I vår naturvetenskapshörna finns ljusbord och många bilder på insekter att inspireras av och rita av.
 • Vi har ett rikt material som barnen kan ta del av som böcker att titta i och läsa, skapande material som lera, färg, bygg och konstruktionsmaterial, naturmaterial mm.
 •  
 • På föräldramöte genom Teams har vi visat och berättat för föräldrarna så att de kan vara delaktiga i vårt projekt.
 • Familjerna med barnen har också varit aktiva och tagit med sig eget naturmaterial till förskolan när de tex varit ute i naturen. 
 • I våra dagliga samtal med vårdnadshavarna  berättar vi om det vi gjort under dagen tex om vårt projektarbete och barnen får också visa bilder och berätta själva om vad vi gjort.

VEM?

 

Vi pedagoger skriver lärloggar och individuella lärloggar för varje barn. På projektorn tittar vi tillsammans med barnen på våra gemensamma lärloggar och reflekterar över vad vi gjort tillsammans och över det lärande som skett.

 

Varje vecka reflekterar vi i arbetslaget och planerar och diskuterar tillsammans.

I arbetet med vår lärmiljö har vi har stöd och hjälp av vår Atelierista.

Alla pedagoger är delaktiga i vårt arbete och har eget ansvar för våra aktivitetsgrupper med barnen. Uppgifterna är fördelade på lite olika sätt. Förskollärare har huvudansvaret.

 

 

 

 •  

 

 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: