Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sippornas pedagogisk planering- Naturvetenskap och teknik ht-2020

Skapad 2020-06-24 12:34 i Almbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Genom lyssna - leda- lära har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund! Värdeorden fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. I HAND Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång. Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet - kollegiala lärandet barn-barn, barn-vuxna, vuxna- vuxna

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål 

Välj ett läroplans mål från vardera område Normer och värden, Omsorg, utvecklings och lärande och Barns inflytande. Läroplansmålen

väljer ni längst ner på sidan. Utgå från nulägesbeskrivningen eller från vad utvärderingen har visat. Svara på frågan:

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

 Vi vill skapa en större kunskap och förståelse för naturvetenskap och teknik. 

 

2. Förväntade effekter 

Bevis på att utveckling pågar/tecken på att målet är uppnått. Svara på frågan:

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått nya erfarenheter och kunskaper kring valda läroplansmål:

 Vi lär oss om att återanvända vatten och vattnets betydelse.

 

3. Tematiskt arbetssätt

Det tematiska arbetssättet är ett medel för att nå målen i planering. Svara på frågan:

Temat och aktiviteter kopplade till temat som vi ska använda oss av är: 

 

Vi ska använda oss av vår närmiljö och inspiration från grön flagg och youtube 

4. Metodval för insamling av resultatet

Hur ska ni få syn på barnens nya erfarenheter och kunskaper (dvs de förväntade effekter ni skrev in ovan)? Tex. genom observationer och film.

Så här följer vi upp:

 Via observationer, reflektioner med och utan barnen samt dokumentation på unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: