Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blomman Projektutvärdering

Skapad 2020-06-24 14:59 i 184421 Förskola Blombacka Stockholm Farsta
Förskola
Utvärdering av projektet "Böcker och sagor" VT 20

Innehåll

Syfte med utvärderingen

Projektutvärderingen görs för att se hur vi har organiserat vår utbildning utifrån de målområden vi valde i "projektplanering2, projektbeskrivning". Kan vi se ett förändrat kunnande och en ökad förståelse inom vårt valda målområde hos barnen, både gruppen och det enskilda? Denna utvärdering utgör sen underlaget till er självvärdering (WKI) samt hur ni går vidare till nästa läsår. 

 

Projektutvärdering:

(Skriv här eller direkt under frågorna)

Vi ser att  barnen nu är intresserade mer på djupet av olika sagor och mer inriktat på olika ämnen. När vi ska göra något som vi har planerat vill vara med, barnen pratar om aktiviteterna hemma och vi fördjupar oss i andra aktiviteter efter barnens intressen. Vi kan på så sätt se ett lustfyllt lärande och utveckling.

Vi har introducerat olika ämnen som naturkunskap, motorik, matematik, språk och skapande.

Vi utgår från barnens intresse och nyfikenhet och vi börjar med att läsa en bok. Vi observerar och undersöker vad barnen fokuserar på och tycker är intressant. Vi planerar aktiviteter som lyfter barnens intressen och försöker utmana dem på olika sätt. 

Vi kan se att barnen samtalar om ämnen vi tagit upp och arbetat med. Så som insekter, vi har arbetat på olika sätt inomhus, läst böcker och flano sagor, även utomhus samtalar vi om ämnena och undersöker tillsammans. I barnens lek kan vi se hur barnen samtalar om olika aktiviteter. Om vi skapat nyckelpigor exempelvis kan vi höra hur barnen samtalar om hur de ser ut och vart de finns någonstans. Ute letar barnen efter insekter och börjar förstå att det är djurens hem, de får respekt för naturen. Vi ser hur barnen pekar på färger och hjälper varandra komma på vad som är vilken färg. De pekar på sina kläder och visar varandra även när vi är utomhus. Barnen räknar också under hela dagen, de låtsas räknar och de som nu lärt sig i vilken ordning talen kommer rättar de andra eller visar varandra. Vi märker också att de leker och återberättar sagor som vi läst för flera månader sedan. När vi går ute och går under en bro pratar barnen om trollet och i vilken ordning bockarna går över bron. Barnen bygger även broar ute och inne i den fria leken. De fantiserar om att stenar i olika storlekar är bockarna som får gå över i rätt ordning. 

När vi märker att de flesta av barnen lärt sig eller uppmärksammat en aktivitet försöker vi utmana barnen och planerar vidare arbetet utifrån sagan, eller så introducerar vi en ny saga som vi arbetar med i några veckor. Vi skapar även flano sagor efter barnens intressen. Vi samtalar om olika sagor eller ämnen i samlingar och i den fria leken. Vad har vi gjort? - Barnen svarar och vi samtalar tillsammans. Hur gick det? - Barnen svara och vi samtalar tillsammans. Vi ser också att vårdnadshavare berättar om att barnen samtalar och leker hemma om de olika ämnena vi arbetat med. 

Vi planerar aktiviteter efter barnens intressen på vår planeringstid och vi utvärderar hur det går på vår gemensamma reflektionstid. Under reflektionen planerar vi även tillsammans hur vi ska gå vidare. Vi förbereder oss en dag i förväg och planerar inför kommande dag eller vecka. Vi prövar oss fram i de olika rummen med olika möbler och material. Vi testar oss fram och ser hur barnen reagerar, VART och HUR de leker i olika rum. Sedan ändrar vi igen om vi inte är nöjda. Vissa rum fungerar bättre än andra och det går långsamt fram med att ta fram nytt material och bestämma VART det ska finnas. Vi gör vårat bästa med att alla ska bli nöjda, pedagoger och barn. 

Vi tycker det fungerar så som vi arbetar just nu, ibland kan det vara svårt att hitta nya sagor eller planera aktiviteter, vi försöker hjälpa varandra så mycket som vi kan. Vi ser stor förändring i barngruppen och hur de använder rummen och respekterar materialet. Vi ser över hur vi delat barngrupperna och med inskolningar ändrar vi efter barnens behov. 

Det viktigaste vi har lärt oss är att utgå från barnen, det är vi bra på. Vi har sett hur barn kan ha många olika behov och intressen och vi ser hur barnen lär sig på olika sätt. Vi har många bra idéer som vi måste hitta tid för att kunna utföra det, som att flytta på möbler eller packa upp nytt material. Vi måste bli bättre på att komma överens. 

Stödmaterial

Praktiskt tillvägagångssätt:

 • Använd er av stödfrågorna nedan
 • Använd er av tidigare reflektioner och analyser
 • Använd er av tidigare planeringar och lärloggar, filtrera med hjälp av etiketter.
 • Sortera med hjälp av delen "läroplan" i Planering & Bedömning samt etiketter ni använt er av.

Stödfrågor till projektutvärderingen

 • Hur uppfyllde vi projektets syften och varför?
 • Hur har barnen haft inflytande i projektet?
 • Hur reflekterade vi med barnen?
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? Hur vet vi det?
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos det enskilda barnet? Hur vet vi det?
 • Hur har barnen fått syn på sitt eget/andras lärande? Hur vet vi det?
 • Hur har vår organisation fungerat?
 • Hur har den pedagogiska miljön fungerat?
 • Hur har vårdnadshavarna involverats?
 • Vad blev bra/mindre bra? Varför?
 • Vad är vi mest stolta över i projektet?
 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt?
 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året som kanske kan bli till beprövade erfarenheter?
 • Vilka teorier har vi använt oss av?
 
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: