Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snäckan NF Barns inflytande vt 20

Skapad 2020-06-25 09:51 i Delfinens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

-utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö. 

Planerade insatser

Göra barnen medvetna om och synliggöra hur deras handlingar får konsekvenser både gentemot andra och miljön.

 

Gå till miljöhuset

 

Förväntade effekter

Ökad förståelse hos barnen att andra kan bli glada, ledsna eller på andra sätt påverkade av hur de beter sig.

Metodval

Vara närvarande för att kunna stötta barnen i samspelet med varandra.

Sätta ord på handlingar, reaktioner och samband.

Förklara att både djur och natur också har känslor och påverkas av hur man beter sig.

 

Gå till miljöhuset med sopsortering. 2-3 barn åt gången.

Låta barnen sortera papper, plast och kartong i respektive container.

Dokumentera.

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: