Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagge 20/21

Skapad 2020-06-25 11:38 i I Ur och Skur Forsen Fristående förskolor
Förskola
Lagge är en av Friluftsfrämjandets friluftsskolor som vi genomför på vintern. Barnen får lära sig att åka skidor i backar och spår. De åker på vanliga längdskidor och genom lekfulla övningar lär de sig styra sina skidor och kontrollera sina rörelser.

Innehåll

Nuläge - var är vi?

Vi kommer att genomföra skidskolorna avdelningsvis under detta år. På detta sätt kan avdelningen själv styra över upplägget och när det passar bäst att åka. Vi kommer att åka skidor både på gården och på uppdraget spår på fotbollsplanen. 

Mål och syfte

Syftet med Lagge är att ge varje barn färdigheter i skidåkningens grunder och att stimulera barnet till ett intresse för friluftsliv.

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska få möjlighet till upptäckarglädje genom lek
 • Barnen ska få möjlighet att känna samhörighet och gemenskap i gruppen
 • Barnen ska få möjlighet att träna fin- och grovmotoriken
 • Barnen ska få möjlighet att vidga sina begrepp
 • Varje barn ska utmanas i att ta på och ta av utrustningen.
 • Varje barn ska utmanas i att åka framåt
 • Varje barn ska utmanas i att ta sig uppför backe
 • Varje barn ska utmanas i att bromsa
 • Varje barn ska utmanas i att svänga
 • Varje barn ska utmanas i att resa sig själv när man ramlat 

Varför ska vi jobba mot dessa mål?

Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik  i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. 

Genomförande - Hur gör vi?

Alla barn som vill kommer att få åka skidor på gården och de äldsta Knyttebarnen kommer att få åka i de dragna spåren på skolgården.

Pedagogerna planerar inför varje tillfälle vilka aktiviteter som ska ske i skidspåret utifrån vart barnen befinner sig.

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera barnens lärprocesser i deras lärloggar på Unikum. Detta ska sedan kopplas till denna planering. 

Ansvar  

Alla pedagoger har ansvar för detta arbete. 

Resultat, reflektion och analys 

Vi kommer löpande att diskutera friluftsskolorna på våra avdelningsplaneringar och personalkonferenser. Vi observerar och lyssnar på barnen för att få veta vad de tycker och få idéer på fortsättning. 

De ansvariga reflekterar kontinuerligt under läsåret. Analys görs under våren inför planeringsarbetet kommande läsår.

 

Reflektionsfrågor att utgå från:

Hur blev resultaten och vilket förändrat kunnande ser ni?

Vad har fångat barnens intresse?

Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen? 

Varför blev det som det blev?

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: