Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1A

Skapad 2020-06-25 14:22 i Västra Berga skola Helsingborg
Matematik utifrån vårt läromedel Favoritmatematik
Grundskola 1 Matematik
Du arbetar med talen 0-12 och dess uppdelning. Du kommer att lära dig addition och subtraktion.

Innehåll

Målet med undervisningen är:

Du ska:

Ma:

 • Kunna uppdelning av talen 0-12
 • Kunna begreppen fler, färre, lika många, större än, mindre än och är lika med
 • Kunna addition 0-12, subtraktion 0-12
 • Kunna pengar
 • Kunna diagram och enkel programmering.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Under arbetet kommer du att: 

 • Arbeta laborativt
 • Spela spel
 • Färdighetsträna i din bok, på arbetsblad eller Ipad

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

Detta kommer att bedömas genom

 • Ditt muntliga deltagande i givna aktiviteter på lektionerna
 • Att du visar dina kunskaper i olika sammanhang
 • Använder dig av dina matematiska kunskaper i vardagsnära situationer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 1A

Du kan

Kapitel 1
Sambandet mellan antal och tal 0-5
Talen 0, 1, 2, 3. Att känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Tallinjen
Lika med, mindre än, större än
Fler, färre, lika många
Kapitel 2
Att skriva och räkna addition
Talen 4, 5.Att känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Räkne-berättelser
Att skriva och räkna subtraktion
Pengar, enkronan, tvåkronan och femkronan. Att skriva kr i addition och subtraktion
Kapitel 3
Talen 6,7, 8. Att känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Kommutativa lagen i addition tex. 2+3 = 5 3+2 = 5
Sambandet addition och subtraktion tex. 3+4 = 7 4+3 = 7-4 = 3 7-3 = 4
Att kontrollera subtraktion genom addition tex. 7-4 = 3 3+4 = 7
Additioner och subtraktioner med flera termer tex 2+1+3=6
Kapitel 4
Talen 9, 10. Att känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Öppen utsaga, Vilken term fattas? tex 5+ __=7
Tiokompisar
Att skriva additioner och subtraktioner
Sambandet mellan uppdelning och vilken term som fattas.
Kapitel 5
Talen 11, 12 och deras uppdelning
Diagram. Att göra och tolka.
Programmering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: