Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1B

Skapad 2020-06-25 14:20 i Västra Berga skola Helsingborg
Matematik utifrån läromedlet Favoritmatematik 1B.
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att få lära dig om talen 0-20 och dess uppdelning. Du kommer att lära dig om ental och tiotal.

Innehåll

Målet med undervisningen är:

Du ska:

Ma:

 • Kunna talen 13-20 och dess uppdelning
 • Kunna klockan, hel och halv timme
 • Kunna problemlösning addition och subtraktion
 • Kunna addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • Kunna subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • Kunna sambandet mellan addition och subtraktion
 • Kunna mäta med egna mått och enheten centimeter
 • Kunna fyrhörning, triangel och cirkel
 • Kunna punkt, linje och sträcka
 • Kunna symmetri
 • Kunna tiotal 10, 20, 30…till 100
 • Kunna dubbelt och hälften
 • Kunna jämna och udda tal
 • Kunna ental och tiotal
 • Kunna talen 0-100
 • Kunna enkel programmering

 

Undervisning

 Under arbetet kommer du att: 

 • Arbeta laborativt
 • Spela spel
 • Färdighetsträna i din bok, på arbetsblad eller Ipad

 

Bedömning

Detta kommer att bedömas genom

 • Ditt muntliga deltagande i givna aktiviteter på lektionerna
 • Att du visar dina kunskaper i olika sammanhang
 • Använder dig av dina matematiska kunskaper i vardagsnära situationer

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 1B

Du kan:

Kapitel 1
Talen 13-20 och dess uppdelning
Klockan, hel timme
Klockan, halv timme
Klockan, om en timme
Kapitel 2
Problemlösning med addition
Addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
Kapitel 3
Subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
Sambandet mellan addition och subtraktion.
Problemlösning med subtraktion.
Kapitel 4
Mäta med egna mått och enheten centimeter.
Fyrhörning, triangel och cirkel.
Punkt, linje och sträcka.
Symmetri.
Kapitel 5
Räkna addition och subtraktion med tiotal.
Dubbelt och hälften. Jämna och udda tal.
Ental och tiotal.
Talen 0-100
Programmering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: