Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering4b_Projektberättelse Skrinet

Skapad 2020-06-25 15:04 i 181201 Förskolan Kolonnetten Stockholm Farsta
Förskola
Utifrån barnens intresse för att söka information och lära sig mer om olika saker påbörjade vi ett projekt där barnen fick välja ett varsitt ämne att forska kring och utforska på olika sätt.

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Projektberättelsen görs för att vi tillsammans med barnen knyter ihop och visa de processer som barnen har varit en del av under året. Den här sammanställningen delar vi med oss av till vårdnadshavarna. 

 

Projektberättelse:

Utifrån barnens intresse för att söka information och lära sig mer om olika saker påbörjade vi ett projekt där barnen fick välja ett varsitt ämne att forska kring och utforska på olika sätt. 

Ett syfte var att barnen skulle få hämta information om sitt valda ämne genom olika medier. Detta uppfylldes genom att barnen fick gå till biblioteket och låna böcker som vi sedan läste tillsammans på förskolan. Vi hjälptes också åt att hitta information på internet. Genom vardaglig kommunikation tog vi vara på barnens funderingar och hjälpte dem vidare i sitt kunskapssökande.

Innan vi började leta fakta fick barnen formulera tre frågor som de ville ta reda på om sitt ämne. Vi tog också reda på barnens förkunskaper genom att låta dem berätta vad de redan visste om sitt ämne. Barnen fick även uttrycka sina egna teorier kring de frågor som de hade valt att forska kring. Syftet med detta var att kunna få syn på barnens lärande och förändrade kunnande genom att jämföra deras förkunskaper med det de lärt sig under projektets gång. Nästa steg i projektet var att vi skulle börja ”forska” och inhämta kunskap. En del av barnen hann påbörja detta arbete men på grund av de ändrade förutsättningarna som kom med Covid-19 blev det svårt att fortsätta projektarbetet. 

Barnen har haft stort inflytande i projektet genom att de har fått välja ett ämne själv att forska kring. De har själva valt vilka frågor de vill utforska. De har även varit delaktiga i val av böcker och andra sätt att söka information.

Vi reflekterade tillsammans med barnen i samtal, enskilt eller i mindre grupper. Det skedde både planerat på initiativ av oss pedagoger men även spontant på barnens initiativ när de gav uttryck för sina funderingar eller teorier.

Det vi är mest nöjda med utifrån arbetet med projektet är att barnen hade så pass stort inflytande över projektet. Att vi lät barnen själva välja tre frågor att forska kring. Att vi tog reda på barnens förkunskaper och teorier. Hade vi kunnat fullfölja projektet hade vi fått en tydlig bild av barnens lärande och förändrade kunnande under projektet.

Idéer till projektet kom från barnen själva och från våra erfarenheter som pedagoger, samt inspiration. Vi ser att barnen tyckte om att få vara så pass drivande och själva välja väg i projektet. Barnen visade också stolthet över sitt ämne, och visade upp de böcker de själva valt på biblioteket. 

Stödmaterial

Praktiskt tillvägagångssätt:

 • Använd er av stödfrågorna nedan
 • Använd er av tidigare reflektioner och analyser ni gjort tillsammans med barnen
 • Använd er av era lärloggar
 • Reflektera tillsammans med barnen kring vilka processer som skett, använd er av bilder och aktiviteter som stöd. 
 • Utgå från det område ni har undersökt

Exempelfrågor till reflektion med barnen, anpassa efter barngruppen.

 • Vad tänkte ni i början av projektet?
 • Hur tänker ni nu?
 • Vad har ni lärt er?
 • Var har ni hämtat idéer i projektet?
 • Varför har ni undersökt det här?
 • Var tycker ni mest om att vara på förskolan? osv.
 
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: