Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Jord

Skapad 2020-06-25 16:03 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad händer egentligen under våra fötter? Jo, växter gror, växter och djur lever och dör och massor av organismer arbetar dygnet runt med att bryta ned materialet. Vi kommer att lära oss ännu mer om jord. Vi kommer tillsammans göra en kompost, se hur rötter växer och få experimentera med innehållet i jord.

Innehåll

Mål med undervisningen

Du ska:

NO:

 • Kunna ge exempel på samband i naturen
 • Kunna ge exempel på livscykler hos några djur och/eller växter
 • Kunna göra jämförelser mellan olika resultat
 • Kunna dokumentera dina resultat
 • Kunna göra en undersökning utifrån givna instruktioner

 

Se syfte och kunskapskrav nedanför

Undervisning

Du kommer att få:

 • Arbeta med NTA lådans upplägg och dess tillhörande lektioner
 • Ställa hypoteser, göra olika experiment och observationer.
 • Samtala och diskutera 

 

Viktiga begrepp

Livscykel

Nedbrytning

Humus

Kompost

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du:

 • Kan ge exempel på något samband i naturen
 • Kan ge exempel på någon livscykel hos djur och/eller växter
 • Kan göra jämförelser mellan olika resultat
 • Kan dokumentera dina resultat
 • Kan göra en undersökning utifrån givna instruktioner

 

Detta kommer att bedömas genom

 • Ditt muntliga deltagande i givna aktiviteter på lektionerna
 • Din sammanfattande NTA-bok

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NTA - Jord

>>>>>
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband i naturen
 • NO   3
Du kan med stöd ge exempel på något samband i naturen på ett enkelt sätt
Du kan ge exempel på något samband i naturen på ett enkelt sätt
Du kan ge exempel på flera samband i naturen
Livscykel
 • NO   3
Du kan med stöd, på ett enkelt sätt, ge exempel på någon livscykel hos något djur och/eller växt
Du kan på ett enkelt sätt ge exempel på någon livscykel hos något djur och/eller växt
Du kan ge exempel på några livscykel hos flera djur och/eller växt
Göra jämförelser
 • NO   3
Du kan med stöd göra enkla jämförelser mellan olika resultat
Du kan göra enkla jämförelser mellan olika resultat
Du kan göra jämförelser mellan olika resultat
Dokumentera
 • NO   3
Du kan med stöd dokumentera ditt arbete på ett enkelt sätt
Du kan dokumentera ditt arbete på ett enkelt sätt
Du kan dokumentera ditt arbete
Göra undersökningar
 • NO   3
Du kan med stöd göra en enkel undersökning utifrån givna instruktioner
Du kan göra en enkel undersökning utifrån givna instruktioner
Du kan göra en undersökning utifrån givna instruktioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: