Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Loviselunds förskola 20-21 SKA O,U&L: Trygghet och social utveckling

Skapad 2020-06-26 09:38 i Loviselunds förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Loviselunds förskola 20-21 SKA O,U&L: Trygghet och social utveckling

Innehåll

Vad ska ge vi barnen för förutsättningar att utveckla?

Barnen ska utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och visa respekt för varandra. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga i sig själva och på förskolan.

 

Hur arbetar vi?

Vi arbetar aktivt med det sociala klimatet, bland annat genom att arbeta med ” tio små kompisböcker”, ”kompissol”, ” Snick och Snack”, barnkonventionen och föra diskussioner med barnen om hur man är en bra kompis i vardagssituationer. Vi stärker barnen genom att uppmuntra barnet i sin process när barnet exempelvis försöker ta på sig skorna och inte enbart när barnet lyckas.

 

 

 

Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

 Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: