Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Loviselunds förskola 20-21 SKA D&I: Demokrati

Skapad 2020-06-26 09:47 i Loviselunds förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Loviselunds förskola 20-21 SKA D&I: Demokrati

Innehåll

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för miljön på förskolan.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande i verksamheten.

Vi vill synliggöra demokratins principer, att alla har rätt till en egen åsikt.

 

Hur arbetar vi?

Vi arbetar både i det lilla och det stora, i spontana situationer så som välplanerade aktiviteter.

Vi är lyhörda för barnens åsikter och förslag, exempelvis önska aktiviteter i verksamheten.

Barnen får inflytande i utformningen av lärmiljöerna genom att t.ex. vara delaktiga i önskemål av inköp av material.

 

Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

 Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: