Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikt

Skapad 2020-06-29 07:59 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Vad är vikt? Vad väger ungefär ett kg?

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Du ska få lära dig lösa problem i samband med vikt. 

Du ska få lära dig storleksordna massor.

Du ska lära dig använda tabell för att dokumentera ditt arbete.

Du ska få lära dig resonera om rimlighet i vardagliga situationer i samband med vikt. 

Du ska få lära dig använda ämnesspecifika ord som vikt, tung, tyngre, lätt, lättare, ton, kg och gram.

 

Undervisning - arbetssätt

Du ska få träna dig på att uppskatta vikt på olika massor, jämföra vikten och att rimlighetsbedöma vad som väger mest.

Du ska få träna dig i rimlighetsbedömning t ex hur många äpplen som går på ett kg. 

Du ska få väga och avläsa vikt på olika vågar och föra in resultatet i en tabell.

Du ska få använda olika viktenheter och jämföra dem hur de förhåller sig till varandra.

Du ska få arbeta både praktiskt med vågar och olika föremål, men också i arbetshäfte.

Vi arbetar både enskilt och i grupp där ni diskuterar och lär av varandra.

 

Elevinflytande

Se kopplingar till läroplanen.

 

Bedömning

Eleven och läraren reflekterar tillsammans över vad eleven lärt sig mot de konkretiserade målen efter avslutat arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  GrSär lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  GrSär lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Naturliga tal och enkla tal i decimal- och bråkform och hur de uttrycks och visas med ord, konkreta material, symboler och bilder samt på tallinje.
  Ma  7-9
 • Tal i decimal- och bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Undersökningar i olika situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  7-9
 • Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: